Till:                                                                                                        Från:

Rina Stålstedt                                                                                        M. Hassan Baygan

Vapenhandläggare                                                                                 Djäkneg15-110

Polismyndigheten i UPPSALA                                                               754 23 – UPPSALA

 

 

2012-10-30

 

 

 

Angående: Dina brev om mina vapen Diarienummer 0300V01-Av-01382/2010

 

 

Jag fick också Högsta Förvaltningsdomstolens beslut. Jag ringde dem och det var ett stort misstag som de har gjort. Dessutom de ville stoppa mig att gå vidare till EU- domstolen, vilket är helt mot lagen.

Jag ska försätta vidare till EU-domstolen.

 

Det som är konstigt är att min andra klagan direkt mot SÄPO om den vanföreställning som SÄPO stämplat på mig har försvunnit eller fick stopp någonstans i domstolen och kvar står bara det som handlar om mitt idrottsvapen.

 

 

 

Med Respekt

 

Hassan Baygan

 

 

Kopia: Massmedia, FN, Amnesty international, de som bry