Brev till EU Domstolen 2013-03-14


Från:                                                                               Till:

M. Hassan Baygan                                                          Europeiska gemenskapernas Djäknegatan15-110                                                         kommission

75423 – UPPSALA                                                        (att: generalsekreterare)

SWEDEN                                                                       Rue de la Loi 200

Tfn. nr. +0046 18 240 439                                              B-1049 Bryssel

hassan@baygan.net                                                         BELGIEN     

Svensk medborgare                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                  2013-03-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Angående: Sveriges Högsta förvaltningsdomstols beslut. Mål nr. 5368-12 datum 2012-10-17

   Jag överklagar Sveriges Högsta Förvaltningsdomstols beslut därför, att det bryter mot yttrandefriheten som är grundlag i Sverige och EU.

   Jag har en egen uppfattning om världen bl.a. inom politiken. Men jag fick en stämpel som lidande av vanföreställningar och därför har jag förlorat mycket av mina mänskliga rätigheter och min rätt till liv här i Sverige.

   Jag har klagat på det länge och begärt ett öppet möte med en hel del legitimerade psykologer men de vill inte.

Jag begär ett rättvist öppet möte eller rättegång i närvaro av hur många legitimerade psykiater och psykologer som ni vill men i närvaro av massmedia.

Med Respekt

UPPSALA

2013-03-14

M. Hassan Baygan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *