Brev till EU gemenskapernas kommission december 2013


Från:                                                                               Till:

M. Hassan Baygan                                                          Europeiska gemenskapernas Djäknegatan15-110                                                         kommission

75423 – UPPSALA                                                        (att: generalsekreterare)

SWEDEN                                                                       Rue de la Loi 200

Tfn. Nr. +0046 18 240 439                                             B-1049 Bryssel

hassan@baygan.net                                                         BELGIEN     

Svensk medborgare

530110-1217                                                                                      

                                                                  2013-12-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Angående: Sveriges Högsta förvaltningsdomstols beslut. Mål nr. 5368-12 datum 2012-10-17

Här med överklagar jag Sveriges högsta förvaltningsdomstols beslut.

Jag anser beslutet vara ett brott mot mina grundläggande mänskliga rättigheter, mot Europakonventionen mot mänskliga rättigheter, mot Förenta nationernas deklaration om mänskliga rättigheter och mot Sveriges grundlag om yttrandefrihet.

Med tanke på min ställning som ordförande i två välletablerad förening och ledare för olika projekt med stor räckvidd i samhället är detta beslut inget annat än en stor förolämpning. Då det dessutom ifrågasätter mig som aktiv medlem av samhälle är det liktydigt med psykisk och social tortyr.

Jag begär att detta beslut omedelbart tas tillbaka. Om det består minsta tvivel om att jag har vanföreställningar begär jag ett öppet och rättvist möte med legitimerade psykiater och psykologer i närvar av massmedia för att undersöka mitt psykiska tillstånd. I annat fall begär jag upprättelse och skadestånd för förolämpning och förtal.

Med Respekt

M. Hassan Baygan, Uppsala den 12 dec 2013

Kopia till:

Massmedia i Sverige och utomlands, FN, Amnesty International, Alla politiska partier,

Politiska och människorättsaktivister, Ambassader, Min hemsida och facebook, De som bryr sig och översätter till andra språk, Hundratals vänner.

hassan@baygan.net

hassan@baygan.org

www.baygan.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *