Demokrati i Sverige!!!

 Salam alla!
 
Idag torsdag 24 juni kom jag till SIU:s informationsmöte rörande valet 2010. 
Alla informatorer gav en del bra och givande information förutom Paul Reichberg, NBV:s ordförande.
Han började väldigt stressigt och höll sig inte alls till ämnet.
Han pratade om demokrati, som han i hans tal, hade helt fel uppfattning om. Han var väldigt okunnig om historia, religion, samhälle, kultur o s v.
För mig var det som tortyr, likt att sitta som en skolstudent under obligatoriska former, och lyssna till vad som sades på denna låga nivå och på detta felaktiga sätt.
 
Men det värsta var, att han som ett bevis för demokrati och yttrandefrihet i Sverige, ville rättfärdiga Lars Vilks, då denne ritade Islams Profet som hund.
 
Alla vet att jag inte alls tror på gud. Jag är inte kommunist eller hindu etc. Jag har min egen filosofi och tar inte efter någon i hela världen.
Jag ser en väldigt stor skillnad mellan yttrandefrihet och frihet att säga fula ord till andra.
Jag själv skriver mycket kritik riktad till alla religioner, men utan att skymfa dessa. 
Det jag skriver är skrivet utifrån ett akademiskt forskningsperspektiv och jag hyser stor respekt till dem jag riktar mig till. Därför jag har aldrig mottagit något hot från muslimer, vilka endast har sagt till mig ”Det är synd att du är inte muslim”, då jag har lett och svarat ” Jag tror inte på någon gud alls”.
Jag har också i mitt skrivande riktat mig mot kommunism och även de har sagt “Det är synd du är inte kommunist”. Var för säger de alla så? Därför att ett akademiskt präglat jobb med respekt inte sårar folk. 
 
Vi måste veta att så länge människor pratar med respekt för varandra kan de prata eller diskutera hur mycket som helst, men så fort någon börjar använda fult språk blir resultatet våld och krig. Tänk om jag eller någon skulle svara Reichberg med samma språk som han pratade och stod för, då skulle man säga massor med fula ord till honom. Kan man diskutera så här? Och tror ni att saker skulle fungera i detta samhälle om folk pratade på detta sätt med varandra? Det var därför Platon sade “Demokrati är det värsta system som finns.” (läs min artrikel/bok om demokrati och Platon på min hemsida).
Jag frågade Reichberg: Då i Sverige frimurarna och Bilderberg-gruppen har så mycket makt och då det är dem som styr Sverige på riktigt, och regeringen inte har någon verklig makt, hur kan då Sverige vara ett demokratiskt land? Reichberg hade inget annat val än att acceptera att Sverige inte är ett demokratisk land.
Egentligen ville jag inte ha en sådan här diskussion på ett sådant här möte och jag hade bestämt mig för att inte prata om detta innan jag kom till mötet, men hans dåliga och låga kunskap tvingade mig att med en sådan här kort fråga pressa honom att ta tillbaks hans påstående att  
”Sverige är ett demokratisk land”, istället för att säga “Sverige är ett icke-demokratiskt land.”
Innan jag kom till mötet bestämde jag mig för att försöka undvika denna dialog, men diskussionen visar ändå att makten inte innehas av regeringen och att Sverige är ett icke-demokratisk land, varpå följdfrågan kommer: ”Varför ska man då rösta?”.
 
 
Nu skriver jag bara några få punkter om Paul Reichbergs tal, fastän jag skulle kunna skriva mycket mer: 
 
1.   Denna kontroversiella diskussion var inte passande på ett sådant här möte.
2.    Vad hade han väntat sig av detta? Vill han att vi lär oss av detta och går till de invandare som är muslimer och säger: ”Kom och delta i valet, detta är ett demokratisk land där ni får säga  hur mycket fula ord som helst till varandra och även kränka heliga människor, era mödrar och era nära och kära”.
3.    När man säger fula ord om någon helig människa eller någon ledare är detta en direkt skymf till alla de personer som tror på honom eller respekterar honom.
4.    Jag själv har två muslimska grannar. En av mina grannar har två barn som är födda i Sverige och är muslimer, vad ska jag säga till dem? Ska jag säga “Detta är ett demokratisk land och de som skymfade Mohammad och dig hade rätt, kom nu och rösta. Detta lärde vi oss på mötet.”?
5.    Jag tror Reichberg ville utnyttja detta möte för att visa sitt stöd för Lars Vilks och för (de blåa) högerallianspartieterna och detta är helt fel.
6.    I normala fall går jag aldrig till ett seminarium där en sådan här okunnig människa pratar. Den typen av människor ska stoppas.
7.    Jag kände mig väldigt kränkt av att sitta och lyssna på en sådan här oartig människa som inte hade någon respekt för oss mötesdeltagare.
 
 
Jag har ett förslag:
Nästa gång Reichberg och liknande personer talar någonstans på detta sätt och jag är där, så svarar jag med samma språk. Det betyder att jag kommer att säger alla fula ord jag kan till honom/henne. Då får vi se hur mycket han/hon tål sin egen typ av demokrati och yttrandefrihet.
I det fall han/hon säger att han/hon blev sårad och kände sig kränkt, kan man säga: 
“Paul Reichberg sade att det inte var en kränkning att säga fula ord till andra”. Då har personen som talat i linje med Reichberg motsagt sig själv. 
Vad som också kan hända är att talaren säger “Jag känner mig kränkt och ska anmäla dig”. Då blir jag glad och svarar “Varför? Det är väl demokrati?, och i din typ av demokrati har man rätt att säga vad man vill, precis på det sätt som du har klargjort”.
Och om det är frågan om en anmälan blir jag verkligen glad, då kommer jag i min tur anmäla honom/henne och begära skadestånd, då det var han/hon som manade fram kränkningen.
 
Detta ska jag göra och min förvissning är att alla andra också kommer att göra det. 
 
 
 
2010-06-24
 
Med vänlig hälsning
 
Hassan Baygan
 
hassan@baygan.net
www.baygan.org 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *