Brev till Förvaltningsrätten 2012-02-06 SÄPO vill köpa mig för 5 000 000:-


Till:                                                                                  Från:

Förvaltningsrätten i Uppsala                       Hassan Baygan

                                                                                       Djäkneg15-110

                                                                                       754 23- Uppsala

                                                                 2012-02-06

Angående: Mål nr. 4533-11 Enhet 1

SÄPO erbjud mig 5 000 000 kronor

Här med bifogar jag min senaste 8 sidor artikel.  Som vanligt skrev jag på persiska, om ni vill ni kan översätta den till Svenska.

Artikeln handlar om flera saker men det mesta är de Iranier som jobbar för SÄPO och den 5 000 000: – som SÄPO erbjudit mig i sommaren 2011.

Jag har förklarat i filosofisk metod att när en människa säljer sig så här för pengar eller på grund av rädsla, då måste i första steg ljuger och dölja det att han blev köpt och jobbar som spioner, sedan måste sviker folk, sälja människor o.s.v. där efter han blir 100 % psykisk sjuk och den sjukdomen påverkar kroppen och personen blir fysik sjuk också och på slutet kan vara själv mord.

Jag skrev att jag inte är någon person för att köpa och sviker mänskligheten.

Jag föredrar att blir mördad än att sviker folk, sälja människor och kanske p.g.a. det som jag gör folk drabbas i problem och blir mördad.

Jag förklarade hur i första steg SÄPO försökte krossa mig med arbetslösheten och dåligt ekonomi och terrorisera min personlighet och på andra steg var den här 5 000 000: – erbjudanden och det 3de steget kan vara bara att döda mig.

Därför SÄPO är ansvar för mitt liv.

Där i artikeln finns mycket mer som överraskar läsarna om den verkligheten som finns bakom tystnaden (om massor med saker) i Sverige och västvärlden, och hur sionister och fri myrorna styr dessa länder och folk är bara deras slav.

Hassan Baygan

Kopia: Massmedia, FN och mycket mer

Brev till Högsta Förvaltningsdomstolen 2012-09 -17


Till:                                                                                                        Från:

Högsta Förvaltningsdomstolen                                                               Hassan Baygan

Stockholm                                                                                             Djäkneg15-110

                                                                                                             754 23 – UPPSALA

                                                                 2010-09-17

Angående: Mål Nr. 2575-12

Jag överklagar Stockholm kammarrätten beslut. Detta är bara ett politiskt beslut.

   Jag tror att Stockholms Kammarrätt inte hade någon hänsyn till verkligheten och att det finns tryck från SÄPO bakom hela den här historian.

Alla uppgifter har ni plus ett brev från den senaste överläkaren Veronica Mansnerus Lund att jag kan behålla mina vapen, detta i sig borde räcka som argument.

   Jag är villig att sitta med en hel grupp legitimerade läkare (psykiatriker), politiker och journalister för att undersökas och bevisa att jag inte har något problem utan att det är bara en politisk konspiration. Läkarna kan vara de psykiatriker som tidigare har träffat mig exempelvis Dr. Fernandez och Veronica, men även läkare från andra länder och psykiatriker som jag själv kan nämna.

   Jag är förening och politisk aktiv. I alla dessa finns legitimerad Psykiater, sociologer, socionomer, politiker, universitetslektor, professorer och bästa författare. Varför säger ingen av de någonting illa och väljer mig även som ordförande? Utan emot vad SÄPO säger.

   Jag kan samla massor med anteckningar från människor exempelvis riksdagsledamöter som säger att det inte finns något fel på mig utan att jag helt enkelt har en annan filosofi och politisk åsikt?

   Att ha en annorlunda politisk åsikt ska aldrig i ett demokritiskt land märkas som VANFÖRESTÄLLNINGSSYNDROM, denna märkning är en ren tortyr och mobbning som staten och säkerhetspolis ska betala skadestånd för.

   Jag tycker synd om ett land vars rättegångar/domstolar är inte självständig och är under säkerhetspolisens kontroll. I dessa länder finns ingen demokrati och de är helt poliskontrollerade länder och kallas för tyranniländer. SÄPO med vad har gjord mot mig lyckades mot andra människor. Det betyder att folk blir deprimerad börja med medicin och på slutet de dör och ingen märks att de var en konspiration från säkerhetspolis.

   Nu, rent juridiska frågor som jag vill ha exakt svar i fall ni godkänner igen Stockholm Kammarrätten beslut.

1-     på vilken grund lag och paragraf tar ni beslut. Om det är enligt den som polisen har tagit mina vapen då en högre specialist läkare än den första läkaren har skrivit att jag kan behålla mina vapen. Obs: Den första läkaren skickade mig till andra mottagning, därför den här mottagningen beslut kommer först och framför den första för beslut. Det är alltid senaste intyg som gäller över allt i hela världen

2-     Jag vill ha en öppen rättegång. Det har jag rätt att ha.

3-     Jag vill ha massmedia representera i rättegången. Det har jag rätt att ha.

4-     I annat fall ert beslut kan inte vara lagligt, rättvis, mänsklig och inte är acceptable.

Hassan Baygan

Kopia till: Massmedia i Sverige och utomlands, FN, Amnesty International, alla politiska partier, hundratals vänner och andra politisk och human rights aktivister, ambassader, facebook, och i min hemsida m.m. jag ber er att skicka brevet vidare till nära och kära.

www.baygan.org

Brev till Uppsala polisen 2012-10-30


Till:                                                                                                        Från:

Rina Stålstedt                                                                                        M. Hassan Baygan

Vapenhandläggare                                                                                 Djäkneg15-110

Polismyndigheten i UPPSALA                                                               754 23 – UPPSALA

2012-10-30

Angående: Dina brev om mina vapen Diarienummer 0300V01-Av-01382/2010

Jag fick också Högsta Förvaltningsdomstolens beslut. Jag ringde dem och det var ett stort misstag som de har gjort. Dessutom de ville stoppa mig att gå vidare till EU- domstolen, vilket är helt mot lagen.

Jag ska försätta vidare till EU-domstolen.

Det som är konstigt är att min andra klagan direkt mot SÄPO om den vanföreställning som SÄPO stämplat på mig har försvunnit eller fick stopp någonstans i domstolen och kvar står bara det som handlar om mitt idrottsvapen.

Med Respekt

Hassan Baygan

Kopia: Massmedia, FN, Amnesty international, de som bry

Tacka Sverige för att det gav mig den mest intelligente titel en människa kan få

 
Tacka Sverige
för att det gav mig den mest intelligenta titel en människa kan få
 
    I varje land i världen ger man olika titlar till olika människor enligt deras seder och kultur.
Kung, minister, riksdagsledamot o.s.v. är position och ett arbete.
Läkare, ingenjör, professor o.s.v. är akademisk rang och arbete.
Tjänsteman, kontorist, arbetare och säljare är arbete.
Präster, Mulla o.s.v. är religiösa myndigheter.
Hovmän och smickrare av kungar och regeringar får titlar som är både titel och position. 
   Men den verkliga titeln är baserad på personlig och moralisk karaktär
T.ex. bra humör, otålig, glad, ledsen, artig, oförskämd, oanständig, kysk, atletisk, svag och slö, grym, snäll, godhjärtad, svarthjärtad (i Iran), feg, modig, klok, galen o.s.v.
   Varje människa har massor med specifikationer men när en av dem är mycket mer framträdande än de andra och väldigt synligt då kan det bli hans titel.
Den här titeln kan komma från nära vänner och släktingar eller från myndigheter eller från samhälle eller regering och dem som styr systemet.
   Bland det stora utbudet av titlar, har av de Svenska myndigheterna en utsetts till mig världens högsta och mest framstående utmärkelse.
Den höga titel som har givits till mig är ”Galen”. Detta är inte galenskap, inget jippo. Den här titeln kan man inte få utan att med följer med modigaste.
Vi vet att enligt svensk lag kan man bli dömd till skadestånd om man förtalar någon.
”Galen” i betydelsen outbildad och inte klok, är en kränkning och ett trampande på mina mänskliga rättigheter ifrån regering och HD istället för att slåss och hungerstrejka för att få bort benämningen, accepterar jag den med stolthet.
Antropologisk diskussion om galna människor
Det finns två typer av galna:1- En som inte vet skillnad på gott och ont. Det betyder att man inte kan förstå vad som händer i samhälle, politik, kultur o.s.v. och man känner inte vad som är passande i vilken situation.
 Den här slags galenskap finns det mycket av och det finns också mycket olika grader av vansinne. Många är tysta och tillbakadragna och uthärdar misshandeln. Andra kan vara mycket aggressiva och begå övergrepp, så att man fängslar dem.
Den största skillnaden mellan den här typen av galna och vanliga människor är:
Galna människor lever inte lagom (medelsvensson liv) och kan inte ha ett normalt liv som andra och de är lång ifrån de vanliga verksamheter och sociala kulturer.
Den här galna gruppen kan vara mycket farliga, kan riskera sina egna och andras liv, men deras beteende räknas alltid som galenskap.
En del kan i vissa fall göra något som verkar vara modigt, men ingen kallar dem modig och genom historien har man aldrig givit den här galna titeln Modig.2- Den andra typen av galna kan förstå och tolka politiska, sociala, kulturella situationer o.s.v. bättre än andra. De har en förmåga att se övergripande mönster, som andra inte har. Den sortens visdom tillskrivs väldigt sällan någon.
När en sådan människas fiender ser att de inte kan förhindra spridning av hans idéer kallar man personen ”Galen”.
Den här Galenskapen betyder mest kloka människor. Vi vet i världens historia bara några få som hedrats med den titeln. Om en högre uppsatt människa säger något sådant, väger det desto mer. Alla som har förstånd vet att titeln galen då har motsatt betydelse och betyder mycket klok.
De makthavare som samtidigt ger titeln mycket vis till sina medföljare, men på samma sätt kan vi förstå att det är tvärtom och att dessa personer är mycket oförståndiga. Det betyder de gör svart till vitt och vitt till svart. 
Men till slut kan dessa “galningar” alltid triumfera över sina fiender.  
 Relation mellan klokhet och mod.
För att uppnå sådana hög nivå av intelligens är IQ ensamt inte tillräckligt. Det kan samtidigt finnas många människor med högre IQ. Vem får i så fall  den titeln?1- Titeln ”Galen” ges till dem som sysslar med filosofi och speciellt politik och den sociala delen av den. De som inte är inom det området kan inte få den titeln fast de kan vara väldigt intelligenta med väldigt hög IQ.2- De som sysslar med filosofi utan tillräckligt mod att kunna se helheten kan inte få titeln ”Galen”. De som är fega så fort de hotas till livet eller riskerar att förlora jobb och eller kanske inte ens så allvarligt hot, men ändå inte vågar gå vidare och kan därför inte se hela verkligheten. Dessa människor stannar på låg kunskapsnivå.
Dessa människor stänger dörrar och förblir de blinda.
Därför för att få titeln ”Galen” måste man vara bland några få klokaste och modigaste i världen och dessa samlingar kommer väldigt sällan och kanske tar flera hundra år till en person. Den ”Galna” människan ligger mycket högre än eliter och nobla personer.
Med dessa kunskaper gav Sverige mig officiellt den högsta hedersamma titeln ”Galen” som kanske i hela Sveriges historia ingen annan fått. Avslutning och sammanfattning    Jag Hassan Baygan tackar alla Sveriges myndigheter som gav mig titeln galen: Den högsta administrationen och tjänstemännen, de rationella – vetenskapsmän, statsmän, politiker och den stolta organisationen SÄPO.
Nu, för att få titeln godkänd i EU, kommer jag att begära den officiellt från EU.
Även om jag är ganska säker på att de intelligenta och oberoende Europaunionens tjänstemän och politiker följer råd från sin duktiga, hederliga och oskyldiga säkerhetspoliser, de, som inte ens dödar en fågel, godkänner Sveriges myndigheters beslut.
Med stort tack till alla de högsta tjänstemännen i Sverige
 
2013-02-17Uppsala
Hassan Baygan ”den galne” hassan@baygan.nethassan@baygan.orgwww.baygan.org Kopia till:Massmedia i Sverige och utomlands, FN, Amnesty International, alla politiska partier, hundratals vänner och andra politiska och människorättsaktivister, ambassader, facebook och i min hemsida och de som bryr sig och översätter till andra språk kommer att vidarebefordra.تشکر از سوئدبه خاطر اعطاء لقب عاقل ترین انسانبالاترین لقب ممکن در جهان    در هر کشوری در جهان القاب گوناگونی براساس فرهنگ و مجموعه مسائل حاکم  به افراد مختلف داده شده و می شود.   باید دانست که میان لقب با شغل و مقام تفاوت است.شاه، وزیر، نماینده مجلس و… مقام و شغل هستند.دکتر، مهندس، پرفسور و… مرتبه تحصیلی و شغل هستند.کارگر و کارمند( هر نوع و در هر موقعیتی) و مغازه دار، شغل هستند.کشیش، آخوند و… مقامات مذهبی هستند.شاهان و دولتها القابی به درباریان و چاپلوسان می دهند که  لقب و مقام  هر دو را شامل می شود. اما لقبِ واقعی برمبنای شخصیت فردی و خصوصیات اخلاقی داده می شود. مثلا ً خوش اخلاق، بد اخلاق، شاد، افسرده، مودب، بی ادب، هرزه، پرهیزکار، ورزیده، سست و بی حال، ظالم، مهربان، خوش قلب، سیاه دل، ترسو، شجاع، دانا، نادان، عاقل، دیوانه و الا آخر.هر انسانی مجموعه ای از خصوصیات است ولی وقتی  یکی از آنها در شخصی برتر از سایرین باشد بطوریکه به وضوح به چشم سایرین بیاید میتواند لقبی برایش بشود.این لقب را ممکن است نزدیکان فرد بدهند یا ازجانب افراد و مقامات بالاتر و یا از جانب جامعه و یا دولت و حکومت داده بشود.   از میان مجموعه بسیار بزرگی از القاب، اکنون از جانب مقامات رسمی سوئد رسما ً بالاترین و برجسته ترین لقب در جهان به من اعطاء گردیده است. لقبی که بطور پیوسته لقب دیگری را نیز به همراه دارد.   لقب ارزشمندی که به من داده شده است ” دیوانه ” می باشد که این دیوانگی بدون لقب شجاع ترین شجاعان نمیتواند باشد.   میدانیم که برمبنای قوانین سوئد بی احترامی و چسباندن القاب توهین آمیز به افراد جرم به حساب آمده و باید به این شخص خسارت پرداخت بشود. به همین دلیل اگر در مورد من لقب ” دیوانه ” به معنای عامی ی دیوانه و نه بالاترین عقلا بود، حتما ً دولتمردان سوئد و دادگاه عالی کشوری سوئد چنین میکردند و در طلب احقاق حق من وارد عمل می شدند و نه اینکه خود نیز آن را تائید بکنند. من نیز با آگاهی از این نکته به جای مبارزه ومثلا ً اعتصاب غذای نامحدود برای برداشتن لقب دیوانه، برعکس آن را با افتخار پذیرفته ام. بحث مردم شناسی  شناخت دیوانههمه می دانند که دیوانه  2 نوع است:   1- یکی آن است که نیک را از بد تشخیص نمی دهد. یعنی مسائل، روابط  و رفتارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و…  را تشخیص نمیدهد و هر زمان و هر جا هرکاری ممکن است خلاف عرف و عادات پسندیده از او سر بزند. این نوع دیوانگان در جهان  به تعداد زیاد همیشه بوده و هستند و خواهند بود و درجه دیوانگی آنها نیز بسیار متفاوت است بطوریکه بعضی بسیار آرام و گوشه گیر هستند و همه نوع ظلمی را هم تحمل میکنند ولی بعضی برعکس بسیار پرخاشجو بوده و به همه اذیت و آزار میرسانند تا جائیکه حتی مجبور می شوند آنها را به زنجیر بکشند.   مشخصه و تفاوت اصلی این دسته دیوانگان با مردم عادی چنین است که: دیوانگان در حد وسط که زندگی عادی است قرار ندارند و نه تنها نمی توانند همانند سایرین یک زندگی عادی داشته باشند بلکه از فعالیت های عادی فرهنگی و اجتماعی نیز بدور هستند.   این دسته دیوانگان ممکن است کارهای بسیار خطرناکی بکنند که جان خود و بسیاری را به خطر بیندازند ولی هیچگاه کار آنها از روی عقل نیست بلکه از روی دیوانگی است. ممکن است بعضی از آنها در شرایطی خاص کاری بکنند که در ظاهر شجاعت بنظر برسد ولی هیچگاه کسی کار آنها را شجاعت نمی نامد و در طول تاریخ مردم هرگز به هیچ دیوانه ای لقب شجاع نداده اند و هیچ عملی از اعمال آنها را بعنوان کاری شجاعانه به حساب نیاورده اند بلکه دیوانگی و یا عملی از روی دیوانگی شمرده اند.   2- دومین نوع دیوانه آن است که تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره را  بسیار بهتر از سایرین میداند و توجیه و تفسیر میکند بطوریکه یک فاصله بزرگ عقلی میان او و سایرین بوضوح دیده می شود. در نتیجه آنانیکه از حاصل گفتار و رفتار چنین فرد عاقلی ضربه میخورند برای پوشاندن ضعف ها و نادانی های خود دست به ترور شخصیت اش زده به او لقب ” دیوانه ” می دهند.   چنین لقبی در دنیا بندرت به کسی داده می شود و شاید قرن ها طول بکشد تا کسی به این حد از تفاوت عقلی با سایر مردمان برسد تا به چنین افتخار بزرگی که بزرگترین افتخارات ممکن است نائل آید و ” دیوانه ” یعنی عاقل ترین فرد نامیده بشود.   دشمنان چنین انسانی آنگاه که می بینند قادر به مباحثه و جلوگیری از گسترش افکار چنین انسان برجسته ای نیستند و در برابر استدلات و منطق او مجبور به شکست می باشند؛ برای فرار از شکست و گریز از بحث  و پنهان کردن نادانی خود دست به حیله ای میزنند و آن فرد را ” دیوانه ” می نامند. اما، هر کسی که عقلی داشته باشد و با تاریخ این گونه مسائل آشنا باشد می داند که معنی این ” دیوانه ” کاملا ً برعکس است و به معنی عاقل ترین هاست. دراین میان هرچه اتهام زنندگان شغل و مقام اشان در جامعه بالاتر باشد  لقب ” دیوانه ” نیز جایگاه بالاتری پیدا می کند.   میدانیم که در جهان و در طول تاریخ بشر افراد بسیار اندکی از جانب بزرگان یک کشور بدین لقب مفتخرشدند اما در نهایت این دیوانگان همیشه بر دشمنان خود پیروز شده اند و بعنوان برترین انسانها  برای همیشه در تاریخ بشر ثبت گردیده اند.   قدرتمندان در مقابل لقب ” دیوانه”  که به چنین انسانی می دهند، عناصر خود را که گاه بسیار کودن و کند ذهن هستند به القاب عاقل، مغز متفکر، نابغه  و…  مزین میکنند که در واقع باید برهمان مبنای پیشین این دسته اخیر را ارزیابی کرد. بقول ایرانیان در بعضی موارد القاب را باید برعکس خواند زیرا برعکس داده می شوند. این همان داستان قدیمی سیاه و سپید و نشان دادن آنها بصورت برعکس میباشد. رابطه عقل با شجاعت   برای رسیدن به چنین مرحله عالی از عقل، ضریب هوشی به تنهائی کافی نیست زیرا ممکن است هم زمان تعداد دیگری از مردم از ضریب هوشی بالائی در سطح این” دیوانه ” و حتی بالاتر برخوردار باشند. پس چرا آنها به چنین مرحله از عقل نمیرسند و به چنین لقبی مفتخر نمی شوند:   اول اینکه لقب برجسته ” دیوانه ” مخصوص کسانی است که وارد مسائل  فلسفی و مخصوصا ً بخش سیاسی – اجتماعی  آن می شوند.پس آنهائیکه وارد علوم عقلی- انسانی  نمی شوند هر چقدر هم که برجسته باشند چنین لقب عالی و استثنائی نصیب اشان نخواهد شد.    دوم کسانیکه وارد علوم عقلی- انسانی شده اند اما از شجاعت کافی برخوردار نیستند تا بتوانند همه مسائل و ریزه کاری های آن رابه بینند و به نقد بکشند. آنها در همان ابتدای کار که کمترین چیزی را دیدند و خطر درگیر شدن با  قدرت ها را حس کردند، از ترس چشم را می بندند و از آن زمان کور می شوند و جرات یک گام فراتر نهادن از خط قرمز را ندارند. در نتیجه ابدا ً نمی توانند به مرحله عقل برتر و ابر انسان برسند و در جهل بسیط می مانند که از جهل مرکب نیز بدتر است.  انسان ابتدا  در جهل مرکب است و برای رسیدن به مرحله بالای عقل باید از جهل بسیط عبور بکند ولی اگر ترس ( بهر دلیلی مثلا ً ترس از کشته شدن و یا ترس از دست دادن مال وثروت) او را از حرکت باز داشت در همان جهل بسیط باقی می ماند و هیچگاه به مرحله عقل کامل نمی رسد. این جهل بسیط  به اعتباری از جهل مرکب نیز عملکردش بدتر است.   در نتیجه تنها کسی می تواند به بالاترین مرحله عقل ” دیوانگی ” و ابر انسانی  برسد که در هر دو مورد ” هوش ” و ” شجاعت ” به نسبت تمام مردم جهان برتر باشد.   انسان زمانی به مرحله ” دیوانگی ” میرسد که بواسطه هوش و شجاعت ِ سرشار، فریب دروغ های بزرگ ترین جنایتکاران را نخورد و دستخوش توطئه ها و بازی های آنها نشود. در نتیجه می تواند توطئه ها و جنایات قرون گذشته تا زمان خود را آشکار کرده و برای آینده نیز برنامه ارائه بدهد.       ” دیوانه ”  حتی بسیار بالاتر از همه آنانی است که نخبه ( الیت) و نوبل نامیده می شوند.    با توجه و دانش  به این مسائل بود که  سوئد بطور رسمی و در حد بالاترین مقامات کشور که مسئول رسیدگی به این مسائل هستند برترین لقب و افتخار ممکن را که شاید در طول تاریخ سوئد به کسی داده نشده باشد به من اعطاء کرد. نتیجه   بدین جهت من حسن بایگان رسما ً مراتب تشکر خود را از کلیه مقامات دست اندرکار سوئد:  مقامات عالی رتبه اداری، عقلا- دانشمندان، دولتمردان، سیاسیون و سازمان پر افتخار امنیت سوئد اعلام می دارم. اکنون برای اینکه تائیدیه مقامات عالی رتبه اتحادیه اروپا را نیز رسما ً به این افتخار اضافه کنم در خواست تائید این لقب را برای آنها نیز خواهم فرستاد. هر چند از پیش کاملا ً مطمئن هستم که مقامات هوشمند و مستقل اتحادیه اروپا نیز به پیروی از راهنمائی های  سازمان های امنیتی افتخار آفرینشان که در تمام وقایعی که در جهان اتفاق افتاده دستشان حتی بخون یک پرنده هم آلوده نشده است، تصمیم مقامات عالی رتبه سوئد را دقیق و به جا دانسته و آن را تائید خواهند کرد. با سپاس فراوان ازکلیه  مقامات عالی رتبه  سوئد17 فوریه 2013    29 بهمن 1391حسن بایگان ( دیوانه)hassan@baygan.nethassan@baygan.orgwww.baygan.org کپی: رسانه های عمومی سوئد و سایر کشورها، سازمان ملل، عفو بین الملل، تمام احزاب سیاسی، سفارتخانه های خارجی در سوئد، صدها تن از دوستان و افراد سیاسی و طرفداران حقوق قانونی بشر،  فیس بوک، سایت شخصی خودم و بسیاری افراد دیگر.   

Brev till Uppsala polis om mina idrottsvapen 2013-03-01


Till:                                                                                  Från:Polismyndigheten i Uppsala län                                                              M. Hassan BayganBox 3007                                                                                              Djäkneg15-11075003 – UPPSALA                                                                              75423 – UPPSALA                                                                 2013-03-01Angående: Överklaga om polisen beslut att omhänderta och sälja mina idrottsvapen Diarienummer 0300V01-Av-558-01382/2010  Jag överklagar polismyndigheten beslut.Jag har lämnat läkare intyget som skrivit att jag kan behålla mina vapen, men ni hade ingen hänsyn till det. Jag på står att ert beslut är ett politiskt beslut och räknar det som rent diskriminering.Jag ska försätta vidare till EU-domstolen.Det som är konstigt är att min andra klagan direkt mot SÄPO om den vanföreställning som SÄPO stämplat på mig har försvunnit eller fick stopp någonstans i domstolen och kvar står bara det som handlar om mitt idrottsvapen. Med Respekt  Hassan Baygan OBS: Jag bifogar ett brev med titeln: ”Tacka Sverige för att det gav mig den mest intelligenta titel en människa kan få.”Kopia till:Massmedia i Sverige och utomlands, FN, Amnesty International, alla politiska partier, diskriminerings ombudsman, hundratals vänner och andra politiska och människorättsaktivister, ambassader, facebook och i min hemsida och de som bryr sig och översätter till andra språk kommer att vidarebefordra.

Brev till EU Domstolen 2013-03-14


Från:                                                                               Till:

M. Hassan Baygan                                                          Europeiska gemenskapernas Djäknegatan15-110                                                         kommission

75423 – UPPSALA                                                        (att: generalsekreterare)

SWEDEN                                                                       Rue de la Loi 200

Tfn. nr. +0046 18 240 439                                              B-1049 Bryssel

hassan@baygan.net                                                         BELGIEN     

Svensk medborgare                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                  2013-03-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Angående: Sveriges Högsta förvaltningsdomstols beslut. Mål nr. 5368-12 datum 2012-10-17

   Jag överklagar Sveriges Högsta Förvaltningsdomstols beslut därför, att det bryter mot yttrandefriheten som är grundlag i Sverige och EU.

   Jag har en egen uppfattning om världen bl.a. inom politiken. Men jag fick en stämpel som lidande av vanföreställningar och därför har jag förlorat mycket av mina mänskliga rätigheter och min rätt till liv här i Sverige.

   Jag har klagat på det länge och begärt ett öppet möte med en hel del legitimerade psykologer men de vill inte.

Jag begär ett rättvist öppet möte eller rättegång i närvaro av hur många legitimerade psykiater och psykologer som ni vill men i närvaro av massmedia.

Med Respekt

UPPSALA

2013-03-14

M. Hassan Baygan

Brev till EU gemenskapernas kommission december 2013


Från:                                                                               Till:

M. Hassan Baygan                                                          Europeiska gemenskapernas Djäknegatan15-110                                                         kommission

75423 – UPPSALA                                                        (att: generalsekreterare)

SWEDEN                                                                       Rue de la Loi 200

Tfn. Nr. +0046 18 240 439                                             B-1049 Bryssel

hassan@baygan.net                                                         BELGIEN     

Svensk medborgare

530110-1217                                                                                      

                                                                  2013-12-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Angående: Sveriges Högsta förvaltningsdomstols beslut. Mål nr. 5368-12 datum 2012-10-17

Här med överklagar jag Sveriges högsta förvaltningsdomstols beslut.

Jag anser beslutet vara ett brott mot mina grundläggande mänskliga rättigheter, mot Europakonventionen mot mänskliga rättigheter, mot Förenta nationernas deklaration om mänskliga rättigheter och mot Sveriges grundlag om yttrandefrihet.

Med tanke på min ställning som ordförande i två välletablerad förening och ledare för olika projekt med stor räckvidd i samhället är detta beslut inget annat än en stor förolämpning. Då det dessutom ifrågasätter mig som aktiv medlem av samhälle är det liktydigt med psykisk och social tortyr.

Jag begär att detta beslut omedelbart tas tillbaka. Om det består minsta tvivel om att jag har vanföreställningar begär jag ett öppet och rättvist möte med legitimerade psykiater och psykologer i närvar av massmedia för att undersöka mitt psykiska tillstånd. I annat fall begär jag upprättelse och skadestånd för förolämpning och förtal.

Med Respekt

M. Hassan Baygan, Uppsala den 12 dec 2013

Kopia till:

Massmedia i Sverige och utomlands, FN, Amnesty International, Alla politiska partier,

Politiska och människorättsaktivister, Ambassader, Min hemsida och facebook, De som bryr sig och översätter till andra språk, Hundratals vänner.

hassan@baygan.net

hassan@baygan.org

www.baygan.org