New Day and New Year 1402 Blessed!

The year that passed was a difficult and heavy and decisive year for Iran and the world.

The course of world developments was struggling with Iran’s impasse.

In Iran, the Western-oriented/affiliated faction finally triggered a fierce internal conflict. Their attacks, which were carried out using young forces, had confounded the Eastern-oriented and unaffiliated/nationalist faction for some time. But the confrontation between the various factions affiliated with the West weakened this faction from the inside, and in fact, they themselves further destroyed themselves.

Also, the intervention of Westerners outside the regime (mostly abroad) created a massive disturbance (be careful, the turmoil within this faction) among all of them. As a result, there was no need for the East Wing to do something special, but they themselves (pro west) took the roots of each other.

Short remarks:

The defeat of westerners, who did not have one-handed leadership, broke the impasse in relations between East and change in the world, leaving open the hands of the Eastist/nationalist faction led by the Khamenei.

Since then, every day (really every day) has seen a new opening in eastern relations and a new impasse in the West.

Western countries are religious and do not accept other than Christians. Western sovereignty and governments are mostly Christian-Zionist. But eastern countries each have different religions, and some are completely ungodly. This is an important point for an equal and human relationship between the peoples of the world. In Western religious thought, there is no room for humanity, democracy, independence, freedom, human rights and free relations between countries.

Last year was a difficult and breathtaking year, but Iran was able to emerge victorious, and the current enemies of Iran and humanity fall into a straitjacket and even the path of great collapse.

Next year looks like a year of more openings. Because the unity of the non-religious East and the demand for equal relations between countries has won over the religious West and against human equality.

It is hoped that the economic situation, social welfare and civil liberties will improve for Iran and the whole world, even the West, which is dominated by colonialists.

Note:

March 21, 2023, which is called New Day, is the first day of the New Year for people with Aryan roots all over the world and some other peoples.

20 mars 2023

Last Day of 1401

Uppsala – Swede

Hassan ‌Baygan

Comparing Kerkizestan problem with Iran

Comparing Kerkizestan problem with Iran

Have you seen what is going on in Kerkizestan?

In the best situation that could happen in Iran last year, other wise a long term civil war was more possible.

Mr. Mousavi who was prim Minister for 8 years and in his time most of opposition has been killed and run away from Iran (like me) never criticize  himself. If incase he has been changed and become what it called a democrat person he had to start criticize himself at first, but he didn’t.

What has he started (with demonstration) last year was like that happened in Kerkizestan (few times) and the result of it comes now, starting civil war!

If that was not stopped in Iran last year then it certainly could be civil war and 1000 times more people could be killed.

Civil war in Iran can never compare with Afghanistan or Iraq.

Besides it could be longer and bigger war in the region and no country in the world could stop it. That could effect the whole world situation like as problem with oil export and dividing Iran in few countries.

Dividing Iran means that Iran can be divided to about 6 countries. One of them will be Kurdistan and that affect the neighboring countries. This is the one neither Turkey nor Syrian or Iraq wants. This is one of the reasons why turkey act against Israel and allowed sending ship to Gaza. Because even now Israel is in Iraq Kurdistan and interfering with the problem (in other word making problem), that is what Turkey doesn’t like and because of that has no other choose than working together with Iran.

This problem in Iran is not over and all politicians in the world should be careful about the sensibility of Iran for the region and the whole world. War in Iran can not stop only in Iran but even comes to many other countries over Middle East.

If you want to know what is really going on in the region? I have written about all that and what could be happened in the region, many years ago, you can find it in my site and asking your adviser to translate them from Persian.

June 15, 2010

Hassan Baygan

Uppsala – Sweden

Hassan@baygan.net

www.baygan.org

Demokrati i Sverige!!!

 Salam alla!
 
Idag torsdag 24 juni kom jag till SIU:s informationsmöte rörande valet 2010. 
Alla informatorer gav en del bra och givande information förutom Paul Reichberg, NBV:s ordförande.
Han började väldigt stressigt och höll sig inte alls till ämnet.
Han pratade om demokrati, som han i hans tal, hade helt fel uppfattning om. Han var väldigt okunnig om historia, religion, samhälle, kultur o s v.
För mig var det som tortyr, likt att sitta som en skolstudent under obligatoriska former, och lyssna till vad som sades på denna låga nivå och på detta felaktiga sätt.
 
Men det värsta var, att han som ett bevis för demokrati och yttrandefrihet i Sverige, ville rättfärdiga Lars Vilks, då denne ritade Islams Profet som hund.
 
Alla vet att jag inte alls tror på gud. Jag är inte kommunist eller hindu etc. Jag har min egen filosofi och tar inte efter någon i hela världen.
Jag ser en väldigt stor skillnad mellan yttrandefrihet och frihet att säga fula ord till andra.
Jag själv skriver mycket kritik riktad till alla religioner, men utan att skymfa dessa. 
Det jag skriver är skrivet utifrån ett akademiskt forskningsperspektiv och jag hyser stor respekt till dem jag riktar mig till. Därför jag har aldrig mottagit något hot från muslimer, vilka endast har sagt till mig ”Det är synd att du är inte muslim”, då jag har lett och svarat ” Jag tror inte på någon gud alls”.
Jag har också i mitt skrivande riktat mig mot kommunism och även de har sagt “Det är synd du är inte kommunist”. Var för säger de alla så? Därför att ett akademiskt präglat jobb med respekt inte sårar folk. 
 
Vi måste veta att så länge människor pratar med respekt för varandra kan de prata eller diskutera hur mycket som helst, men så fort någon börjar använda fult språk blir resultatet våld och krig. Tänk om jag eller någon skulle svara Reichberg med samma språk som han pratade och stod för, då skulle man säga massor med fula ord till honom. Kan man diskutera så här? Och tror ni att saker skulle fungera i detta samhälle om folk pratade på detta sätt med varandra? Det var därför Platon sade “Demokrati är det värsta system som finns.” (läs min artrikel/bok om demokrati och Platon på min hemsida).
Jag frågade Reichberg: Då i Sverige frimurarna och Bilderberg-gruppen har så mycket makt och då det är dem som styr Sverige på riktigt, och regeringen inte har någon verklig makt, hur kan då Sverige vara ett demokratiskt land? Reichberg hade inget annat val än att acceptera att Sverige inte är ett demokratisk land.
Egentligen ville jag inte ha en sådan här diskussion på ett sådant här möte och jag hade bestämt mig för att inte prata om detta innan jag kom till mötet, men hans dåliga och låga kunskap tvingade mig att med en sådan här kort fråga pressa honom att ta tillbaks hans påstående att  
”Sverige är ett demokratisk land”, istället för att säga “Sverige är ett icke-demokratiskt land.”
Innan jag kom till mötet bestämde jag mig för att försöka undvika denna dialog, men diskussionen visar ändå att makten inte innehas av regeringen och att Sverige är ett icke-demokratisk land, varpå följdfrågan kommer: ”Varför ska man då rösta?”.
 
 
Nu skriver jag bara några få punkter om Paul Reichbergs tal, fastän jag skulle kunna skriva mycket mer: 
 
1.   Denna kontroversiella diskussion var inte passande på ett sådant här möte.
2.    Vad hade han väntat sig av detta? Vill han att vi lär oss av detta och går till de invandare som är muslimer och säger: ”Kom och delta i valet, detta är ett demokratisk land där ni får säga  hur mycket fula ord som helst till varandra och även kränka heliga människor, era mödrar och era nära och kära”.
3.    När man säger fula ord om någon helig människa eller någon ledare är detta en direkt skymf till alla de personer som tror på honom eller respekterar honom.
4.    Jag själv har två muslimska grannar. En av mina grannar har två barn som är födda i Sverige och är muslimer, vad ska jag säga till dem? Ska jag säga “Detta är ett demokratisk land och de som skymfade Mohammad och dig hade rätt, kom nu och rösta. Detta lärde vi oss på mötet.”?
5.    Jag tror Reichberg ville utnyttja detta möte för att visa sitt stöd för Lars Vilks och för (de blåa) högerallianspartieterna och detta är helt fel.
6.    I normala fall går jag aldrig till ett seminarium där en sådan här okunnig människa pratar. Den typen av människor ska stoppas.
7.    Jag kände mig väldigt kränkt av att sitta och lyssna på en sådan här oartig människa som inte hade någon respekt för oss mötesdeltagare.
 
 
Jag har ett förslag:
Nästa gång Reichberg och liknande personer talar någonstans på detta sätt och jag är där, så svarar jag med samma språk. Det betyder att jag kommer att säger alla fula ord jag kan till honom/henne. Då får vi se hur mycket han/hon tål sin egen typ av demokrati och yttrandefrihet.
I det fall han/hon säger att han/hon blev sårad och kände sig kränkt, kan man säga: 
“Paul Reichberg sade att det inte var en kränkning att säga fula ord till andra”. Då har personen som talat i linje med Reichberg motsagt sig själv. 
Vad som också kan hända är att talaren säger “Jag känner mig kränkt och ska anmäla dig”. Då blir jag glad och svarar “Varför? Det är väl demokrati?, och i din typ av demokrati har man rätt att säga vad man vill, precis på det sätt som du har klargjort”.
Och om det är frågan om en anmälan blir jag verkligen glad, då kommer jag i min tur anmäla honom/henne och begära skadestånd, då det var han/hon som manade fram kränkningen.
 
Detta ska jag göra och min förvissning är att alla andra också kommer att göra det. 
 
 
 
2010-06-24
 
Med vänlig hälsning
 
Hassan Baygan
 
hassan@baygan.net
www.baygan.org 

Brev till Kammarrätten 2011-06-27

Till:                                                                                  Från:

       Kammarrätten                                                                  M. Hassan Baygan

       Stockholm                                                                        Djäkneg15-110

                                                                                               754 23 – Uppsala

                                                                 2011-06-27

Angående: Mål nr 3612-11 Rotel 054 / Mål nr 7965-10E hos Förvaltningsrätten i Uppsala

   Nu har kommit intyg från överläkare Veronica Mansnerus Lund. Hon har skrivit att jag inte är någon farlig person verkan för mig själv eller någon annan person. Jag lämnade detta intyg till Uppsala polisen och väntar att få mina vapen tillbaks eftersom enligt deras brev läkarintyget ska räka.

Jag bifogar både Uppsala polis brevet (som frågade efter en yttrande från mig eller en läkare intyg) och även detta läkarintyg, plus 2 bilder från min lägenhet då ni kan se hur jag lever.

Jag fortfarande påstår att jag ska ha skadestånd

   Jag har undergått psykisk tortyr i Sveriges i olika form b.a. arbetslöshet. Att vara arbetslös i Sverige är inte bara man har dåligt ekonomi utan en känner sig blev skymfad och vågar inte gå ut i samhälle, så för många år kände jag mig att blev skymfad och kränkt och vågade inte gå ut ur min lägenhet som vanliga människor. Jag har en hel del bevis för att bevisa hur fick jag stop för att inte få jobb i många ställen efter allt var klart.

Nu är det många år som hela min tid och kraft går i kamp för att få mina rätigheter och i det senaste året kunde jag inte koncentrera för att göra någonting och skriva artiklar.

Från några hundra år sedan (när människor blev civiliserad), i varje krig även om de skulle döda alla fiender skulle de inte döda intellektuella. Det enda undantaget är bland judar. När man läser gamla testamentet det är bara dem som döda alla människor även djur och sedan bränd alla hus (när de kom till Palestina). De bara lämnade en kvinnligt spioner att leva. Därför jag skrev att om man tänker på mänsklighet måste stoppa publicera denna bok.

Nu ser jag samma sak i Sverige. Här i Sverige inte bara stoppa folk som har annat åsikt utan ni försöker döda eller minst krossa honom, det är det ni försökte göra mot mig också.

Därför jag begär skadestånd från SÄPO i Sverige.

För beräkning av skadestånd titta på min bifogade artikel ”Hur mycket Mehdi ghazali ska få som skadeståndet från USA”.

Om jag får inte detta jag kommer att fortsätta med EU domstolen.

                                                                                       M. Hassan Baygan

Kopia till: FN, Massmedia i hela världen, De som bryr sig i hela världen

www.baygan.org

hassan@baygan.net

Brev till Kammarrätten 2011-06-14


Till:                                                                                  Från:

     Kammarrätten                                                                     M. Hassan Baygan

     Stockholm                                                     Djäkng15-110

                                                                                                75423 – Uppsala

2011-06-14

Angående: Mål nr. 7965-10 E

Här bifogar jag FN mänskliga rätigheter och ska referera till det och bevisa vad har hänt mig från alla håll (SÄPO, Förvaltningsrätten och Läkarna) är emot denna Deklaration.

Eftersom ni kan själva om Sverige grundlagen om yttrandefrihet då jag inte bifogar denna.

UN Declaration of Human Rights

Article1

 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Aticle3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article4

No one shall be held in slavery or servitude, slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or   punishment.

Article6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement such discrimination.

Article8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article11

1- Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

2- No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act omission which did not constitute a penal offence, under national law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article13

1- Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

2- Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article14

1- Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

2- This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Mina argument:

1-     Som man ser på denna deklaration alla har rätt att ha sin åsikt. Speciellt när en person som mig har filosofisk och politisk åsikt. Om jag har annan åsikt än er det har ingenting med att kalla det vanförställning, i så fall kanske ni har vanförställning.

2-     Även de som har vanförställning betyder inte att alla har sådana problem att ska omhändertag deras vapen.

3-     Om ni tittar på lärkarna intyg ni hittar en tvist i vad de har skrivit. Alla har skrivit bra om mig och i samma intyg vanföreställning. Det är en tvist. I värsta fall det betyder att jag i min filosofi eller politisk åsikt har annan åsikt än några av Läkarna. Glöm inta att jag har rätt att ha en sådan tanke.

4-     Tänk på det att många människor i Sverige (även i hela världen) håller med mina åsikter, det betyder att ni kallar de också att ha vanförställning, i så fall ingen av de ska ha vapen. Det betyder även diktaturer styr landet och tar möjligheter från folk som har annan åsikt.

5-     Någon som jobbar i läkarmottagning sade till mig att de behöver veta vad händer i Sverige och det borde vara bra om jag starta kors åt dem. Han sade att de vet ingenting om politik och inte vet vad händer i landet!!!

6-     Ingen av de läkarna trodde att jag inte ska ha vapen utan efter Manuel Fernandez fick press från Massoud kamali, som jag tror han jobbar för SÄPO eller någon annan makt.

7-     Manuel Fernandez efter detta brev som han skrev för omhändertag mina vapen, har träffat mig många gånger i stan, han bad mig om ursäkt och hade negativ tanke mot Massoud Kamali som pressade honom för att skriva detta brev.

8-     Detta brev som SÄPO skickade till förvaltningsrätten var bara en lek för att visa här finns demokrati och bli av med vad de har gjort mot mig och många andra i landet. Jag tror inte någon gång ni vågar säga emot SÄPO och i det fallet ni bara tittar på läkarintyget och vågar inte gå genom allt på riktig. Kan ni gå genom pärmar i SÄPO? Hela den här historien är ett spel.

9-     Har ni kontrollerat om jag har registrerat (blev anmäld) hos polisen för våld eller någon typ brott? Jag har ingenting sådana.

10- Jag hamnade några gånger i Jude Sionister fälla men lyckades ta mig ut och jag polis anmälde Israel och MUSAD 4 gånger. En gång de anfall mig och brutit mitt finger som är handikappad nu.

11- Måndag 9de Maj 2011 en svart Amerikansk jude Sionist hotade mig i live. Vi hade träffat några gånger före den gången och han berättade att han är doktor i judendom och skriver till New York Times. Efter några gånger diskussion som verkade vara med trevligt prat mellan oss den dagen (efter han kände sig mycket lägre än mig i diskussioner i detta område) plötslig sade han till mig: ”According to old testament you have to be killd.” I laugh and asked him: ” Is it you your self want to kill me”. He was very serious and said: “Prophets don’t kill”. Then I said:” In this case you are going to send people to kill me”. Han var väldigt alvar och höll sig tyst. Dagen efter gick jag till polisen och anmälde honom, men vad gjorde polisen? Ingenting. På andra sidan om det var tvärtom och någon hotar en jude Sioniste, polisen gör allt. Ni som domare vet att vad betyder med ett livs hot i Sverige! Ni vet vad man får för straff och vad har jag för min rätighet som blev livs hotad, men ändå ni gör ingenting. I så fal jag kan säga, vad ni gör är värre än diskriminering eller rasistiskt aktion.

12- Om en jude Sionister hade haft mycket enklare hot än vad jag blev då skulle låtsas att han är väldigt rädd och kan inte jobba eller lämnar huset o.s.v. och skulle fråga för miljoner kronor skadestånd (se bifogad artikel jag skrev och finns i min hemsida).

13- Efter detta hot jag ringde och pratade med Jens Marthinusen i norra psykiatris. Han frågade mig: ”är du rädd och hur är det med dig”. Jag svarade: ”jag fick många gånger död straff och hade bara några minuter att bli avrätta, då jag inte är räd för döden, dessutom jag viste från några år sedan att jude Sionister ville döda mig, då vad ska eller kan jag göra! jag lever så länge jag lever, jag är inte fegis. Vi har ett ordspråk ”en fegis dör varje minut men en modig man dör bara en gång” liksom i Sverige säger” rädd man har hjärtat i byxorna”. På andra sidan jag är inte efter pengar som judar. De är alltid efter pengar och från varje sak vill tjäna pengar.

14- Jag är glad nu när ser jag några i Polisen och i SÄPO har accepterat mitt ord att det finns många Judar Sionister i SÄPO som jobbar för Israel. Därför jag ser snart kommer att hända saker inom Polisen, SÄPO och många andra Myndigheter. Underrättelsetjänsten är det sista som andra länder kan intrycka sig i och när det bli så många som finns i Sverige i EU länder & USA, då landet är 100 % koloni land.

15- Här finns många Svenskar som älskar landet och kan förstå att jag försöker hjälpa landet. Jag ser nu en del även i polisen & SÄPO som trodde inte på mig förut, nu de behandla mig med respekt. Det gör mig glad och ge mig kraft att kämpa vidare.

16- Jag är även glad och stolt över att Ni stämplar mig med vanförställning för mina tankar, därför att alltid när någon har annan och stor tanke och är emot de stora makterna bli stämpla.

17- Det är många i Sverige och andra länder som tycker om mina tankar, det är bäst för mig och gör mig glad och ge mig styrka.

18- Många människor i Sverige sade att de har hamnat i samma problem men vågar inte säga någonting (Vilket friland är Sverige!!!) därför de önskar jag lycka vinna och hämnas det orättvisan som har hänt dem också. De säger att jag är modig som vågar säga sådana saker (Vilket friland är Sverige!!!).

19-  Jag fick 3 gånger död straff i Iran, det var för mina gerillaverksamheter. I Dubai (UAE) fick jag död straff också därför att jag var gerilla med palestinier mot Israel, men här i Sverige jag fick död straff därför att jag pratar och skriver. Ändå ni säger här i Sverige finns yttrandefrihet. Jag varnar er, om någonting händer mig det är Israel & MUSAD ligger bakom och Sverige är skyldigt för det.

20- MUSAD och Israel spioner sitter högs upp i SÄPO.

21- Jag känner mig mer trygg i Iran än i Sverige. Jag märker att de vakta mig i Iran. Eftersom Iranska regimen inte vill ta ansvar för mitt liv (mörda) där. Jag är försiktig och resa inte vilken land eller plats som helst helt själv (ensam).

22-  För några år sedan skrev jag en artikel, sedan en Marxist politisk aktiv ringde mig och sade att ”du har gjorde ett stort misstag”. Jag frågade vad och han sade: ”skulle du skriva i din artikel mot Marxism”. Jag svarade Ja och han sade: ”då varför du skrev marxism ska gå till bibliotek och inte till historia papperskorg”. Jag svarade: ”det är fel med marxism med denna tanke, jag tror inte tankar ska kastas till historian papperskorg, utan tankar ska gå till bibliotek och universitet för att forskare läser och jobbar på dem”. Jag berättade den här historien för att bevisa ni är 100 % emot mina tankar och ni tänker 100 % som gamla kommunister och diktaturer. Vad ni gör mot nya tankar eller idéer är värre än rasism, ni dödar nya tankar från början med själva tänkare.

23-  Jag har aldrig hotat någon utan blev hotat och är offer, men istället att jag får stöd från myndigheter ni försöker att ta allt från mig. Detta är orättvis och omänskligt.

24- Jag har inga pengar för att skaffa advokat, varför att vad ni har gjort mot mig i alla dessa år här i Sverige. Därför jag försvara mig själv.

25- Jag vill ha mina vapen tillbaks och även be om ursäkt från alla myndigheter som har gjort alla dessa orättvisa mot mig och många andra i Sverige i namnet om demokrati och yttrandefrihet.

Detta är bara liten som jag skrev. Om jag inte får mitt rätt då jag fortsätter till EU domstolen.

Efterskrift: Läkaren som jag har träffat senaste gångar tror att jag kan få (ha) vapen & tror inte att jag är farligt att ha dem. Läkaren intyg räcker för polisen, men ändå jag lämna detta brev:

1-     Läkaren lovade skriva intyget och jag fick e-mail från Assistenten om detta också, men brevet har inte kommit än och idag är min sista dag att överklaga dina beslut. OBS: När Fernandez skrev brev att omhänderta mina vapen var han inte min läkare         

2-     Även om Läkarintyget hade kommit, tror jag ändå ni ska få denna förklaring.       

Med Vänliga Hälsningar

                                                                                           M. Hassan Baygan

Kopia till: FN, Massmedia, De som bryr

www.baygan.org

hassan@baygan.net

Brev till polis 2011-08-23


Till:                                                                                  Från:

Polismyndigheten i Uppsala län                                         M. Hassan Baygan

Box 3007                                                                        Djäkneg15-110

750 03 – UPPSALA                                                       754 23 – UPPSALA

                                            2011-08-23

Angående: Återkallelse av mina skjutvapen tillstånd. Diarienummer Av-558-1382/2010

Jag överklaga er beslut.

Anledning:

– Ni frågade efter en läkare intyg för att lämna tillbacks mina vapen, men efter jag skickade läkare intyg ni har börjat läsa den ordentligt och tänk på det.

Varför ni har inte gjort med det första telefon kontakt från läkaren Fernandez och skickade polis på en gång att hämta mina vapen. Poliser har kommit så brutalt t.ex de har kommit KL. 07.00 på morgonen och skuggade titthåll då kunde jag inte se vem de är?

Jag som är livs hotat skulle aldrig öppna dörren, det var mitt fel men nästa gång jag kommer aldrig öppna dörren om jag inte ser vem ringer.

Varför ni inte kontrollerade varför Fernandez har inte skrivit att omhänderta mina vapen när han själv var min läkare? Jag hade sagt till honom frånbörjan att jag har vapen men han gjorde ingenting eftersom han var positiv mot mig.

Egentligen han bara ringde till polis efter Massoud Kamali (det universitet lärare i östersund) pressade och hotade honom. Det var minst ett år han var inte längre i kontakt med mig, då viste han ingenting om mig på den tiden.

De läkarna och mottagningen som har varit i kontakt med mig i hela detta perioden (från 1-2 år sedan) har skrivit till er och sade att jag har inget problem att skulle behålla vapen. Varför just bara nu ni har blivit så noga och inte med den Fernandez kontakt.

– Det är själv klart jag har problem med SÄPO som ni har skrivit i dina brev. Jag har problem med CIA, UK underrättelsetjänsten, Iranska underrättelsetjänsten och alla andra i världen, men först och främst MUSAD som har massor med spioner i SÄPO speciellt i den högsta nivån som man kan säga de har kontroll över SÄPO.

Allt visar att ni har blivit pressad från SÄPO att inte ge värde till senaste läkare intyget, därför att jag fortsatt mitt klagomål mot SÄPO till kammarrätten och har skrivit att jag inte kommer att lägga ned till jag får min rätt och jag begärde skadestånd från SÄPO.

– Ni måste kontrollera Massoud Kamali, det är han som behöver läkarvård. Därför at så länge jag tillät honom komma till mig han brukade vara hem hos mig varje dag för 4-5 år även han lämnade sitt barn flera gånger hos mig. Om jag var sjuk hur vågade han göra så?

Men så fort jag sade att ”Du får inte komma till mig längre” han hotade Fernandez att ringa till polis och säga att jag har vanföreställningssyndrom. Massoud Kamali hotade och pressade Fernandez därför att Fernandez var en invandrare läkare och han tänkte kan pressa honom men inte någon Svensk läkare, detta är en rasistisk tanke fast Massoud Kamali säger att stödja invandrare.

Jag viste från början Massoud Kamali var avundsjuk person och det är värsta sjukdom, men jag tålde honom flera år, till slut kunde jag inte tåla mer.

Han brukar prata back människor rygg hela tiden O-avbrott, därför många kompisar lämnade honom. Han sade många gånger att ”om någon säger någonting emot mig den jag hämnas genom att utnyttja myndigheter o.s.v.”. Därför när Fernandez sade att en av Hassan vänner pressade mig, jag bara pekade på Massoud Kamali och jag hade rätt.

OBS: Massoud Kamali även frågade mig och jag tog honom med mig till skjutbanna för att skjuta.

– Jag har skrivit en hel del förut och därför jag bifoga de istället att skriva en gång till.

Jag tror att ni ska tacka mig, eftersom jag vågar skriva en del saker i mina artiklar som var inte normalt i Sverige och ingen vågade skriva om det. Jag riskerade mitt liv med detta. Nu efter jag har skrivit detta en del människor börja prata och skriva också.

– Jag har sagt från början det är en tvist i vad läkarna har skrivit i alla lekare intyg. I alla dessa intyg läkarna hade skrivit, det finns inget fel med mig och även de har godkänd att jag kan mycket om historia, religion, politik… men ändå jag har vanföreställningssyndrom.

Var är yttrandefrihet i det här landet, om man kritisera systemet då man ska markera med sådana som gamla Sovjet och blir livs hotat och i fram tiden bli mörda. Ni i Sverige har värre system än andra länder. Ni vill döda oppositionen antingen med medicin som gamla Sovjet (alla dessa mediciner som läkare ge är första steg till döden) eller om det inte funkar dödar folk direkt och säger en galning dödade honom (samma sak som Anna Lind).

– Jag är helt frisk även jag kan säga mest friska man i hela världen både fysisk och psykisk och jag vill ha mina vapen tillbacks. Jag är mycket stabilt och har mycket kontroll på mig.

– Jag är Uppsala sportskytteklubb medlem för många år och den perioden samarbetade jag med klubben även hjälpte klubben i SM och EM och även VM i 5 kamp. Jag har aldrig missbrukat vapen aldrig hotat någon o.s.v.

Det var jag som varnade klubben att folk ska inte få vapen så fort, eftersom jag har sett en del folk kommer till klubben och efter några månader när de får ett vapen de försvinner. Där efter vapen licens lagen har ändrat från permanent till 5 år.

– Jag varnar er att vad ni gör är fortsättning av SÄPO tryck på mig (ni själv nämnde det i ert brev) och ni kommer att bli skämmas framför historien i framtiden för vad ni har gjort mot mig eftersom mitt problem är 100 % politisk problem och ni märk det psykisk sjukdom, men på slutet jag kommer att vinna.

– Mitt största vapen är min Penn det har jag sagt till läkarna också. Jag skriver och skickar till alla myndigheter, massmedia, FN, Amnesty international och många ambassader och politisk aktiva i Sverige och hela världen även det här brevet. Om ni inte tror på mig tita på min hemsida.

Hassan Baygan

hassan@baygan.net

hassan@baygan.org

www.baygan.org