Brev till Uppsala polisen 2012-10-30


Till:                                                                                                        Från:

Rina Stålstedt                                                                                        M. Hassan Baygan

Vapenhandläggare                                                                                 Djäkneg15-110

Polismyndigheten i UPPSALA                                                               754 23 – UPPSALA

2012-10-30

Angående: Dina brev om mina vapen Diarienummer 0300V01-Av-01382/2010

Jag fick också Högsta Förvaltningsdomstolens beslut. Jag ringde dem och det var ett stort misstag som de har gjort. Dessutom de ville stoppa mig att gå vidare till EU- domstolen, vilket är helt mot lagen.

Jag ska försätta vidare till EU-domstolen.

Det som är konstigt är att min andra klagan direkt mot SÄPO om den vanföreställning som SÄPO stämplat på mig har försvunnit eller fick stopp någonstans i domstolen och kvar står bara det som handlar om mitt idrottsvapen.

Med Respekt

Hassan Baygan

Kopia: Massmedia, FN, Amnesty international, de som bry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *