با ریشه نژادپرستی باید مبارزه کرد!

به کتاب و نوشته‌های موهوم و جانب گرایانه عهد عتیق استناد می‌کنند و بسیاری قواعد نژادپرستی را برمبنای آن سازماندهی می‌کنند همانند اینکه خدا (مسخره آنکه در بخش تورات یا ۵ کتاب موسی هنوز آنها تک خدا نبودند و معلوم نیست کدام خدا) به آنها وعده سرزمینی از فلان نقطه تا فلان نقطه را داده و آنها قوم برتر در عالم هستند و…

و شرم نمی‌کنند.

تمام یهودیان و‌مسیحیانی که به این مزخرفات نژادپرستانه وجه مقدس می‌دهند و باز می‌خواهند یهودیان را معصوم و زیر ستم بنامند ضد بشر، ضد عقل، ضد حقوق انسانی و ضد توسعه انسانیت هستند و جهان را در جهل و فساد فرو برده و سعی در نگهداشتن آن در چنین مرحله ای دارند.

آنها با این شگرد زشت ضد انسانی به جای اینکه خود و کتاب اشان به محاکمه کشانده بشوند، دیگران را به محاکمه می‌کشند. اینها به جلو فرار می کنند.

تا زمانیکه یهودیان و مسیحیان صهیونیست از این کتاب و چنین عقایدی انتقاد نکنند و آنرا ضد انسانی ننامند حق ندارند تا برعلیه نژادپرستی و ضد یهود بودن مردمان حرفی بزنند و به قضاوت نسبت به دیگران بنشینند.

این دسته مردمان یا احمق به تمام معنی هستند و یا بزرگترین شارلاتانها و مردم فریبان روی کره زمین.

باید این گونه تفکرات را از میان برد و چنین کتبی را با نقد تمام عیار از حالت احمقانه تقدس خارج کرد.

۳۰ ژولای ۲۰۲۲

۹ خرداد ۱۴۰۱

اپسالا – سوید

USAIran