تشخیص جایگاه، نشان عقل است!

چرا سلبریتی ها را در سیاست دخالت می‌دهید؟ مگر سلبریتی های مختلف به سیاسیون و‌ یا هر گروه دیگری حتی سلبریتی های دیگر اجازه می‌دهند درباره حرفه آنها اظهار نظر کارشناسانه و تعیین کننده، بکنند؟

شما سلبریتی نیز حد و حدود و جایگاه خود را بشناسید، وارد حریمی که جایگاه شما نیست نشوید.

و شما سیاسیون: آیا آنقدر در حرفه خودتان عقل، توان، حرف و برنامه برای ارایه/ بیان ندارید که دست به دامن غیر می‌شوید؟!

۲۵ آپریل ۲۰۲۴

۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

ایجاد اسرایل جدید در اکراین!

به نظر می‌رسد دنباله سیاست خیانت آمیز زلنسکی به اکراین چنین باشد:

با ادامه جنگ و فرار مردم و مخصوصا کشته شدن جوانان (کسانیکه می‌توانند اعتراضات تند بکنند)، به زودی اکراین را تجزیه کنند. قسمت وسیعی از زمین‌های آنجا توسط بانک‌های یهودیان صهیونیست خریداری شده و خواهد شد، سپس آنها را به یهودیان صهیونیست می‌دهند و از آنجا اسرایل دیگری می‌سازند. همانند آنچه در فلسطین کردند.

طرح ایجاد اسرایل در اکراین از چند سال پیش با آوردن زلنسکی پیگیری می‌شد ولی شاید اکنون جغرافیای آن تغییر کرده باشد.

۲۵ آپریل ۲۰۲۴

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

حمایت اساتید دانشگاه‌های آمریکا از دانشجویان معترض!

اساتید دانشگاههای آمریکا از اعتراض دانشجویان به جنایات اسرایل حمایت کردند. پلیس به دانشجویان حمله کرد و تک تیراندازان بالای بام ها و … اگر کمی گسترش پیدا کند حاکمیت وابسته به سرمایه داران و صهیونیست‌های آمریکا هر جنایتی خواهند کرد. همانگونه که تاکنون حامی لجستیکی، مالی و نظامی حاکمیت جنایتکار اسرایل بودند.

۲۶ آپریل ۲۰۲۴

۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

آیا اسرایل حق وجود دارد یا ندارد؟

تاریخی:

بر مبنای آنچه در عهد عتیق آمده و یهودیان آن را مبنای بازگشت به سرزمین خود می‌نامند، نتیجه کاملا برعکس است. در عهد عتیق یهودیان با نسل کشی تمام و کمال که نه تنها هیچ انسانی را زنده باقی نگذاشتند بلکه حتی تمام حیوانات را هم کشتند و شهرها (۵ شهر که با اریحا شروع کردند) را آتش زدند آن سرزمین را اشغال می‌کنند. هیچ مهاجمی در طول تاریخ اینچنین همه مردمان را نابود نکرد بلکه آنها برای به دست آوردن سود مردمان یک سرزمین را شکست می‌دادند ولی نسل کشی نمی‌کردند زیرا باید ساکنان انجا باقی می‌ماندند و کار می‌کردند و به پیروزمندان باج و خراج و … می‌دادند.

نسل کشی و نابود کردن مردمان، بیماری بسیار جدی روانی است که مخصوصا پشتوانه مذهبی دارد و نمونه کامل آن در عهدعتیق آمده که توسط یهودیان صورت گرفت، نمونه نسل کشی رواندا (که البته به پای آن عمل یهودیان نمی‌رسد) نیز پشتوانه مذهبی داشت.

پس نه تنها این نسل کشی حق تاریخی ایجاد نمی‌کند بلکه آنها باید بابت آن عذرخواهی کرده ابراز شرمندگی بکنند و غرامت هم بدهند. همانگونه که هنوز از آلمانی‌های احمق (زیر در پشت کشتارها خود یهودیان قرار داشتند) غرامت می‌گیرند‌.

تا زمانیکه یهودیان این کتاب و کشتارها و جنایات آورده شده در آن را نقد و نفی نمی‌کنند، بلکه برعکس در کمال وقاحت به آن نام مقدس می‌دهند جنایات آنها ادامه دارد؛ زیرا از کودکی شستشوی مغزی شده برای جنایت آماده می‌شوند.

نژادی و یا دینی:

یهودیان نژادی و آنچه می‌گویند حق و حقوق آنها بر مبنای عهد عتیق است در اصل عرب هستند زبان آنها نیز عربی (البته لهجه خاص خود را دارند) است. تعداد اینها شاید کمتر از ده در صد یهودیان دینی باشد.

اکثریت یهودیان کنونی دین آنها یهود است که بیشتر اهالی اروپای شرقی مانند لهستان، اکراین، بلغارستان و … هستند بسیاری هم اقوام مغول نژاد با نام خزر می‌باشند و قدرت اصلی هم در دست اینهاست. بلوند چشم آبی، آفریقایی، چشم بادامی، ایرانی، کرد و … عرب نیستند و در نتیجه یهودی ‌اصیل نیستند.

عقلی:

ایجاد کشور برای یک دین در این عصر مایه ننگ بشر است.

هیچ عقل سالمی نمی‌گوید سرزمین تاریخی دیگران را با زور، حیله، کشتار و … گرفته به مردمان یک دین بدهید.

انواع ادیان در جهان زیاد هستند و تعداد پیروان بعضی از آنها نیز بسیار بیشتر از جمعیت اندک یهودیان است، ایجاد کشور برای آنها ابدا کاری منطقی نیست.

انسانی:

بیرون راندن مردمانی که هزاران سال در منطقه‌ای زندگی کرده‌اند و تمام تاریخ آنجا متعلق به آنهاست کاری کاملا غیر انسانی بود. در طی این چند دهه نیز دایم خانه‌ها و زندگی مردمان محلی را گرفته به کسانیکه بیشتر برای خانه و خوراک مفت تغییر دین به یهود داده‌اند میدهند و جنایاتی کرده و می‌کنند که همه شاهد هستند. اما در این چند ماه اخیر جنایات آنها دارد به آن جنایت نسل کشی نوشته شده در عهد عتیق نزدیک می‌شود. این عمل کاملا ضد انسانی است.

دلیل اصلی ایجاد اسرایل:

اسرایل را چند خانواده بزرگ سرمایه‌دار یهودی صهیونیست و در صدر آنها خانواده “روت چایلد” با حیله ایجاد کردند. آنها این کشور را ایجاد کردند تا هر توطئه و جنایت برعلیه جهانیان را در منطقه‌ای متعلق به خود برنامه ریزی بکنند.

نتیجه:

با توجه به دلایلی که آورده شد انسانیت و شرافت انسانی عصر جدید حکم می‌کند تا پرونده این رژیم دینی ضد بشری بسته شده و آنجا به ساکنین اصلی بازگردانده بشود و میلیون‌ها فلسطینی آواره که بسیاری از آنها هنوز تابعیت هیچ‌ کشوری را به دست نیاورده‌اند و در کمپ‌های زندگی می‌کنند به خانه خود باز گردند.

هیچ دلیلی انسانی برای بقای کشوری کاذب به نام اسرایل این لکه ننگ بشریت وجود ندارد.

۲۷ آپریل ۲۰۲۴

۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

جاسوسان در آلمان!

وزیر دولت آلمان با ادعای دستگیر دو جاسوس برای چین گفته:

“ما جاسوس را نمی‌پذیریم.”

پاسخ:

همه شما جاسوسان و نوکران سرمایه‌داران حاکم بر کشور هستید!

۲۴ آپریل ۲۰۲۴

۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. ح. بایگان

اعتراض دانشجویان در آمریکا!

اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا بر علیه نسل کشی در غزه توسط اسرایل، با دستگیری صدها نفر توسط پلیس با اتهام حرکت ضد یهودی!!!

پس دیگر چه اعتراضی به ایران دارید. اگر اعتراضات کمی تند بشود همه آنها را به رگبار می بندید!

شما دولت و همه دستگاه‌های دولتی آمریکا عناصر اسرایل و سرمایه‌داران هستید!

رای دادن در انتخابات نمایشی آمریکا نشان از شستشوی مغزی مردم، بی دانشی سیاسی و نیز نداشتن آلترناتیو که نتیجه سرکوب فکری نرم است، می‌باشد.

۲۵ آپریل ۲۰۲۴

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

چرا مواضع بی بی سی در مقابل اسرائل همانند رسانه‌های جمهوری اسلامی است!

اخیرا و مخصوصا پس از حمله اسرائل به سفارت ایران در سوریه تلویزیون بی بی سی در مناظرات با افراد، مواضعی همانند جمهوری اسلامی گرفته و اگر کسی از مدعوین سخنی بگوید که اندکی در جهت دفاع از اسرائل باشد گرداننده جلسه فورا او را زیر ضرب سوالات گرفته و آنقدر می‌پیچاند تا کاملا در تنگنا قرار بگیرد. من مدتی است این مناظرات را با کنجکاوی پیگیری کردم تا اینکه ژیار گل که متخصص حمله به ایران بود پس از حمله عجیب و غریب دو سه روز پیش اسرائل به ایران به آن کشور سفر کرد و حمله اسرائل به ایران را در همان کشور به تمسخر گرفت و همچنین مصاحبه‌ای با سخنگوی دولت اسرایل کرد. این شخص که ایرانی الاصل (یهودی اصیل عرب است و بیشتر از نود در صد یهودیان کنونی اصیل نیستند و‌ دین‌اشان یهود است) است و پارسی را کامل صحبت می‌کرد در این مصاحبه خارج از استودیو (در محیط باز) کاملا خلع سلاح شد و‌ آنچنان به مزخرف گوییهای بی اساس افتاد که تا به‌حال در کمتر مناظره‌ای دیده بودم.

اما آیا این شیوه بی بی سی عجیب و غیره منتظره بود؟

چرا بی‌بی‌سی چنین می‌کند؟

آنانی که نوشته‌های من را با دقت خوانده و فهمیده‌اند باید دلیل این عمل انگلیس را به سادگی متوجه شده باشند.

پیشتر نوشتم و گفتم:

یهودیان صهیونیست در قرن گذشته قدرت را از دست شاهان اروپا گرفتند و خود قدرت جهانی شدند. به همین دلیل آنها به آمریکا مهاجرت کردند زیرا آنجا سلطنتی نبود تا شاه داشته باشد و بر آنها حکومت بکند بلکه خود این یهودیان به شاهان بی تاج و تخت تبدیل شدند.

اکنون چند سالی است که انگلیس در تلاش بازگشت دوباره به قدرت جهانی است و برای اینکار باید انتقام خود را از یهودیان صهیونیست بگیرد یعنی باید قدرت را از دست آنها خارج بکند. و در این میان اسرائل (پایگاه جناحی از یهودیان که زیر بنای آن سست شده) جاییست که باید تضیف و یا حتی در صورت مقاومت شدید نابود شود.

و البته در این راه از کتاب من در مورد عیسی مسیح و سایر نوشته‌های من بهترین استفاده می‌شود.

انگلیس رهبری کامنولث (کانادا، استرالیا و …) را دارد و اگر بتواند قسمتی از آمریکا را بدست آورد (تجزیه آمريکا) آنگاه امید اینکه دوباره قدرت برتر جهان بشود را دارد. پس یک جنگ آشکار و نهان در بین آنهاست.

توضیحات بیشتر را در نوشته‌ها و صحبت‌های قبلی من پیگیری کنید.

۲۲ آپریل ۲۰۲۴

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

درباره خود مختاری!

اسرایل که در تمام دنیا از جمله ایران دخالت مستقیم می‌کند و افرادی را برعلیه یک پارچگی و جغرافیای سیاسی این کشورها در جهت تجزیه، سازماندهی و مسلح می‌کند، چرا خودش، به حق حاکمیت مردمانی که خانه و کاشانه و سرزمین آنها را اشغال کرده بهایی نمی‌دهد. و با تشکیل کشور مستقل فلسطین که جزپی از خاک مصادره آن مردم هم نیست مخالفت می‌کند؟؟؟

موضوع اینجاست که بعضی ادعاهای تیوریک هم برای تجزیه کشورها از جمله ایران می‌آورند سخنانی که از مغز تیوریسین‌های اسراییلیان بیرون می‌آید. ولی همین افراد در برابر تصمیمات ضد بشری اسرایل سکوت می‌کنند. چنین افرادی را در فرهنگ سیاسی مزدور می‌نامند.

۲۱ آپریل ۲۰۲۴

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

آیا در حمله گسترده ایران به مناطق نظامی اسرائل تنها یک دختر بچه بیابانگرد زخمی می‌شود؟؟؟

نیمه‌های شب ۱۴ آپریل حملات ایران با صدها پهپاد و موشک به اسرائل صورت گرفت.

ایران برای جلوگیری از آسیب به هواپیماهای مسافری و همچنین مردمان عادی حمله را اعلام و در شب انجام داد.

در همان لحظات اول اسرائل اعلام کرد “نود و نه در صد” از آنها را نابود کرده و بقیه هم به بیابان خورده است و تنها یک ترکش به سر یک دختر بچه از طوایف عرب بیابانگرد (مسلمان) اصابت کرده که در حال معالجه او هستند. این خبر را به شکل خاص روانشناسانه برای تحریک مردمان در مخالفت با حملات و سرپوش گذاشتن بر ضعف دفاعی خود اعلام کرد. و البته هیچگاه عکس و یا مصاحبه با این دختر و خانواده‌اش و … کمترین سندی، ارایه نشد.

نکات انحرافی و دروغ در این خبر بسیار است.

مطابق اعتراف همه نظامیان جهان سلاح‌های ایران دقیق و نقطه زن بودند یعنی آنهاییکه مورد هدف قرار نگرفتند به اهداف که نظامی و مخصوصا فرودگاه نظامی بودند اصابت کرده و خسارات فیزیکی زیادی به بار آورده‌اند.

آنها که در هوا مورد اصابت قرار گرفته‌اند یا همانجا منفجر شده‌اند و یا پس از سقوط و خوردن به زمین منفجر شده و اگر کسی بواسطه آن آسیب دیده این به عهده اسرائل است.

فیلم پرواز پهپادها و موشک‌های ایران بر فراز قدس/اسرایل را همه دنیا دیدند.

پرواز بر فراز قدس خود پیامی گویا و کاملا هدفمند بود.

پس اگر ایران قصد حمله به مردم، مراکز تجاری، صنعتی و حتی دولتی را داشت همانجا و پیش از اینکه تعدادی دیگر از آنها مورد هدف قرار بگیرند می‌توانست از آنها استفاده بکند. ایران فقط قصد هدف قرار دادن چند مرکز مهم نظامی و فرودگاهی را داشت و موفق شد.

نتیجه اینکه در آینده اگر ایران بخواهد می‌تواند هر نقطه‌ای را در اسرایل بزند، مخصوصا اینکه هشدار قبلی نباشد. و همچنین نیروهایش در اردن و … بر کشورهای عربی فشار بیاورند و در آن کشورها حرکات نظامی بکنند. پس اگر آنها نیز در ایران چنین بکنند، آشوب و جنگ همه منطقه را خواهد گرفت و در همان یکی دو روز اول شیخ نشین ها (مثلا امارات که به تجارت و نفت وابسته است و همه چیزی آن بسته خواهد شد) ورشکسته یا شکست خورده خواهند بود.

نکات دیگر:

۱- آن دختر بچه در آن ساعت شب کجا بود؟

۲- مسلما نمی‌توانست نزدیک آن مراکز نظامی باشد. زیرا مناطق نظامی ممنوعه تا فواصل زیاد محافظت شده هستند و هیچ کسی نمی‌تواند به آنها نزدیک بشود، مخصوصا در آن وقت شب و آن شرایط جنگی، حتما به ظن جاسوسی دستگیر می‌شود.

۳- والدین او کجا بودند؟

۴- چگونه است که ترکشی در بیابان در منطقه ناکجا، درست به سر یک دختر بچه که باید در رختخواب باشد، می‌خورد. و اسرائل فورا در بیابان حاضر شده، در چشم بر هم زدنی او را به بیمارستان می‌رساند؟؟؟ و تحت درمان قرار می‌گیرد. در حالیکه رفتار زشت و غیر انسانی اسرائل با این مردمان مشخص است.

سخن کوتاه اینکه اسرائل دروغگوترین و جنایتکارترین کشور (کاذب) که چندین هزار کودک را مستقیم کشته است اینبار نیز دروغ گفته تا جریان روانی منحرف ایجاد کند.

فقط عوامل این جنایتکار می‌توانند کشتار چند هزار کودک را نادیده بگیرند و یکباره با این خبر احساسات انسان دوستانه نشان بدهند.

اما!

اگر واقعا دختر بچه‌ای در بیابان آسیب دیده باشد؛ ترکش انفجار نبوده بلکه گلوله مستقیم عوامل دولتی اسرائل بوده تا داستانی دروغین بسازند و جو روانی برای منحرف کردن افکار درست بکنند.

اسرائل آنقدر دروغ گفته که اگر یکبار هم راست بگوید باور کردن آن سخت است.

اسرائل آنقدر کودک کشته که هیچ انسانی یعنی کسیکه عقل، احساس و شرافت انسانی داشته باشد فریب اشک این تمساح را نخواهد خورد.

اسرائل که اینچنین وحشیانه چندین هزار کودک و انسان بی پناه را در خانه و خیابان کشتار می‌کند هیچ جای دفاعی ندارد مگر کسانی از همین جنس (فاسد) از او دفاع کنند.

تاریخ در آینده بر آنها تف خواهد انداخت.

۱۵ آپریل ۲۰۲۴

۲۷ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

پیروزی نظامی ایران بر غرب!

حمله مستقیم ایران به اسرائل از جنبه نظامی پیروزی بزرگی بر اسرایل و کشورهای متحد مستقیم نظامی او (آمریکا و انگلیس) و سایر حامیان غربی بود!

امروز نیمه شب ایران با چند صد پهپاد و ده‌ها موشک به نقاط نظامی اسرائل حمله کرد.

۱- در هر جنگی معمولا حمله کننده پیروز است زیرا قوایش را جمع کرده و در حالی که دشمن در آن نقطه آماده نیست به او حمله می‌شود. اما اگر دشمن از حمله آگاه باشد یعنی توسط جاسوسان و … از حمله مطلع بشود نیروهایش را آماده می‌کند و در واقع حمله کننده در تله می‌افتد، پس شکست او حتمی است.

۲- در این مورد ایران خودش از چند روز پیش اعلام حمله کرد، به سازمان ملل نامه نوشت، و همه شواهد از حمله حتی در ساعتی مشخص را می‌داد. از طرفی پرواز پهپادهای ایران بر فراز عراق و حرکت به سوی اسرایل در رسانه‌ها نمایش داده شد.

۳- اسرایل و هم دستان نظامی‌اش آمریکا و انگلیس که رویهم یک قدرت نظامی بسیار عظیم را تشکیل می‌دهند وارد جنگ با این پرندگان هوایی ایران شدند که قاعدتا باید به سادگی آن را در ابتدای ورود به اسرایل (اگر نگوییم پیش از ورود) باید به طور کامل از بین می‌بردند.

۳- اسرائل می‌گوید بیشتر از ۹۰ در صد از پهپادها و موشک‌ها را از بین برده است و بقیه در بیابان افتاده‌اند و هیچ خسارت جانی و مالی به وجود نیامده است.

۴- در خصوص خسارت جانی مسلما با توجه به آگاهی حتی همه جهان از حمله، سربازان در پناهگاه بوده‌اند و همانطور که ایران اعلام کرد و در عمل انجام شد حمله فقط به پایگا‌های نظامی متمرکز بود. پس اینکه تلفات جانی حتی صفر باشد امری عجیب نیست.

پیروزی ایران در کجا بود:

۱- ایران با اسرائل بیشتر از هزار ۱۰۰۰ کیلومتر فاصله دارد و باید از روی دو یا سه کشور عبور کرد. برای همین منظور پروازهای مسافری باید متوقف می‌شد (خود همین نکته نشان از حمله داشت) تا خطری متوجه آنها نشود. ولی عبور از روی کشورها با پهپاد نیاز به همکاری آنها داشت به همین دلیل تصور نمی‌شد پهپادهای ایران از روی اردن پرواز بکنند. این شاید یک غافلگیری اولیه بود. اردن نیز عکس‌العمل نظامی نشاد داد.

۲- شواهدی که اکنون بیرون آمده نشانگر آنست که تعدادی از موشک‌های ایران به پایگا‌های حساس اسرائل از جمله بزرگترین و محافظت شده‌ترین فرودگاه نظامی این کشور که حتی هواپیمای حساس خصوصی رییس جمهوری در آنجا است اصابت کرده که مطمئنا به آن خساراتی وارد آورده است به طوری که پس از حمله، اسرائل مجبور به تغییر محل این هواپیما شده است؛ در حالیکه پیش از حمله ایران، آن را در محل امنی قرار دادند با این خیال که ایران امکان/توان حمله به آنجا را ندارد.

۳- ویدیوهای منتشر شده از جانب مردمان نشان می‌دهد که در اواخر حمله مهمات (موشک‌های) ضد هوایی اسرایل به پایان رسید و ایران هر نقطه‌ای را به راحتی با ساده‌ترین موشک‌ها می‌زد. در حالیکه ایران هنوز موشک‌های بهتر و پیشرفته‌تری از آنچه استفاده کرد را دارد.

۴- موشک‌های ایران از دفاع گنبد آهنین، پاتریوت و پیکان به راحتی عبور کردند و نشان دادند که موشک‌های ایران از بهترین سلاح‌های دفاعی غرب (آمریکا بهترین‌هایش را به اسرائل داده بود) بهتر عمل می‌کند و آنها را به راحتی شکست دادند.

تفسیر سیاسی:

به نظر می‌رسد ”روسیه” پیش از حمله ایران به آمریکا و اسرائل و کل غرب (مستعمرات یهودیان)، این هشدار را داده بود که اگر قصد حمله اتمی به ایران را داشته باشند او نیز از سلاح اتمی استفاده خواهد کرد. این نکته مهمی است که من پیشتر در نوشته‌هایم اشاره داشتم که اسرایل از بمب اتمی استفاده خواهد کرد، مگر اینکه ایران نیز داشته باشد. حال به نظر می‌رسد ”روسیه به دلیل اینکه می داند شکست ایران شکست او هم هست”، مجبور به این کار شده.

لازم به توضیح است که در ابتدای جنگ غزه اشاره داشتم:

اگر کار به جایی برسد که اسرایل در غزه کاملا موفق بشود یعنی حزب‌الله و … و ایران را شکست بدهد؛ برای پیش‌گیری از این پیروزی، روسیه مجبور به دادن سلاح اتمی به ایران می‌باشدکه البته با کنترل و پرسنل روسی است زیرا استفاده از آن کار ساده‌ای نیست و آموزشی طولانی لازم دارد.

در حمله امروز؛ ایران نشان داد که نه تنها از جنبه سیاسی بلکه از جنبه نظامی نیز آینده‌نگری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی دارد، و در سطح جهانی عمل می‌کند.

آیا اسرایل حمله متقابل خواهد کرد؟

اگر امکان استفاده بمب اتمی و مغناطیسی یا سلاح‌های در این ردیف گسترده از اسرایل گرفته بشود آنگاه اسرایل به غیر از هواپیماها و شاید موشک چیز دیگری برای حمله به ایران ندارد که کارآیی آنها نیز با پرواز از روی چند کشور به نظر ممکن نمی‌رسد.

اما از جانبی ایران نشان داد که به سادگی می‌تواند حساس‌ترین نقاط اسرایل را هدف قرار بدهد و آنگاه مردمان اسرایل خسته و ناامید مجبور به ترک کشور خواهند شد.

توجه شود که ادامه چنین جنگی در منطقه باعث توقف کامل پروازهای تجاری و بسیاری فعالیت‌های دیگر می‌شود که اقتصاد همه منطقه (مخصوصا شیخ نشین‌ها) را مختل می‌کند؛ در نتیجه سوای از تهدید ایران به سایر کشور در بستن آسمان خود بر روی هواپیماهای جنگی اسرایل، خود آنان با کمال میل (از روی ناچاری) این کار را خواهند کرد.

بهم ریختن اوضاع اقتصادی منطقه که امکان اختلال در صادرات نفت را هم خواهد داشت غرب و در نتیجه اسرایل را مجبور به عقب نشینی خواهد کرد.

یعنی اسرائل نیز پیش از حمله باید آسمان کشورهای منطقه را ببندد و این یعنی ایران می‌تواند حمله متقابل را در زمان مناسب حتی پیش از حمله اسرائل انجام بدهد.

اما اینکه اسرائل بتواند با عبور از آسمان سوریه و عراق عملیاتی علیه ایران انجام بدهد غیر ممکن به نظر می‌رسد، و البته گرفتن مجوز از اردن و عربستان نیز ساده نیست، زیرا تهدید ایران برای پاسخ به آنها جدی است.

نظامی شدن ایران اجتناب ناپذیر بود!

چندین سال پیش نوشتم:

برای پیشرفت و در نتیجه مقابله با غرب دو راه هست.

۱- تقویت مالی. اما این کار ممکن نیست، زیرا ثروت غرب و نفوذ آن در جهان آنقدر زیاد است که ابدا به سایر کشورها مخصوصا از نوع ایران و … و حتی روسیه، (داستان چین دیگرگونه است)، اجازه هیچ رشدی را نمی‌دهد.

۲- نظامی. این امر تا حدی ممکن است و ایران می‌تواند روی این یکی سرمایه‌گذاری بکند.

اکنون پس از این مدت صحت نظرات من کاملا ثابت شده است.

نکته: تمام آنچه را که اشاره کردم “پیشتر نوشته‌ام”، در سایتم هست.

اکنون/ از امروز، به نظر می‌رسد اسرائل تمام نیرویش را برای نابودی و یا حداقل عقب راندن حزب‌الله به کار ببرد و او را تا حد معینی از مرزهایش دور بکند؛ ولی با توجه به موشک‌هایی که ایران به حزب‌الله داده، دیگر اینچنین امری ممکن نیست.

آشفته کردن درون ایران!

از طرفی اسرایل و غرب می‌خواهند نیرویشان را بر داخل ایران متمرکز بکنند. این کار با توجه به نیروی تبلیغاتی قوی آنها ( مانند داستان زن، فاحشگی، بردگی) اگر به خواهد به ثمر برسد، آنگاه راه دیگری برای ایران باقی نمی‌ماند که جنگ را دوباره شروع بکند، زیرا هدف غرب جنگ داخلی و تجزیه ایران است، و این را اکثریت قاطع ایرانیان نمی‌پسندند. پس تمام منطقه همانند آنچه در سطور بالا اشاره کردم زیر فشار قرار می‌گیرد.

نتیجه:

غرب هیچ راهی به جز مصالحه با ایران، روسیه و چین یعنی عقب نشینی ندارد؛ یا اینکه تن به یک جنگ اتمی تمام عیار آخرالزمانی بدهد.

غرب مدت‌ها است قدرت سلطه‌گری پیشین خود را از دست داده است و به سختی آخرین تلاش‌های خود را می‌کند. این تلاش‌ها را به درستی می‌توان به تلاش‌های شخصی که در مرداب افتاده تشبیه کرد که هرچه بیشتر دست و پا می‌زند بیشتر و زودتر فرو می‌رود.

بعد از ظهر

۱۴ آپریل ۲۰۲۴

۲۶ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیسلوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran