سلبریتی انسان صفت! سلبریتی دیو صفت!

فیروز در جهان عرب در مقابل ام کلثوم قرار دارد و بسیاری او را از نظر هنری برتر از ام‌کلثوم و برترین خواننده می‌دانند. در دنیای موسیقی عرب هیچ مردی به پای این زنان نمی‌رسد. صدای ام کلثوم بسیار قوی است اما صدای فیروز آسمانی است صدایی بسیار لطیف، لطیف و لطیف.
در حالیکه همه او را عرب می‌دانند و خودش هم مخالفتی نکرده ولی در مصاحبه ای ریشه او یونانی اعلام شد. منطقه چنین است و دنیایی از مردمان گوناگون در اینجا گرد هم آمده اند.
در دوران نوجوانی که تازه صفحه های کوچک پخش موسیقی آمده بوده اولین صفحه ای که خریدم از فیروز بود.
اما
در زمان جنگ داخلی لبنان که همه جوگیر شده بودند و‌ یکدیگر را می‌کشتند این زن شریف و نمونه انسان واقعی اعلام کرد: من تا زمانیکه این جنگ برادر کشی متوقف نشود نمی‌خوانم.
او همه را برادر نامید و‌ حاضر نبود خون هیچ برادری به دست برادر دیگر ریخته بشود. بعد هم کاملا روشن شد که پشت این برادرکشی در لبنان دست اسرایل بوده است.
این زن شریف جنگ و آدم‌کشی را محکوم کرد و موضعی در جهت هیچ‌کدام نگرفت و همه را دعوت به صلح و‌ مذاکره به جای خونریزی، کرد.
نمی‌دانم تا چه حد این رفتار در افکار فلسفی من تاثیر گذاشت اما بطور قطع چنین انسان‌هایی شریف غلبه بیشتری بر من و افکارم داشتند تا آن آدم‌کشان و‌ مبلغان خشونت.
من این صحبت را در زمان جوانی در لبنان زمانیکه برای جنگ و‌ آموزش‌های چریکی رفته بودم، شنیدم. و هرگاه این سخن بیادم می‌آید اشک از چشمانم جاری می‌شود که چگونه انسانی به این والایی وجود دارد و دیگران را درس می‌دهد.
اما اکنون شاهد هستیم که بسیاری سلبریتی هایی که حرف هایشان را در رسانه های بین‌المللی مطرح می‌کنند، بویی از انسانیت نبرده‌اند. آنها مبلغ جنگ و خونریزی و در حمایت از جناح های خاص جنگ طلب و ضد بشر قرار دارند.
سلبریتی هایی که فقط دانش عامیانه سیاسی دارند و از آنچه در جهان و در کشور خودشان می‌گذرد، اطلاعات اندکی هم ندارند. اینها اگر نمی‌توانند مانند فیروز انسانی بزرگ باشند یا بشوند، بهتر است سکوت بکنند و مبلغ جنگ و آدم‌کشی نشوند.
۱۵ دسامبر ۲۰۲۲
۲۴ آذر ۱۴۰۱
ماردین – ترکیه

USAIran