غرب مذهبی و یا شرق غیر مذهبی، کدام بر جهان سلطه خواهند یافت؟

مهمترین دلیلی که به زودی شکست غرب در مقابل شرق را رقم خواهد زد مذهبی بودن غرب است.

کشورهای غربی همه مسیحی صهیونیستی و‌ در خدمت یهودیت هستند و نمی‌خواهند غیر مسیحیان را که این شیوه نگرش بردگی در برابر یهودیت را غیر انسانی می‌دانند، در اتحاد با خود و هم سطح بپذیرند. ریشه فکری غرب نژادپرستانه است.

اما شرق که مجموعه‌ای از ادیان و بی دین‌ها است آزاد و رها از قید و‌ بند و‌ بردگی و تفکرات نژادپرستانه می‌باشد.

در نتیجه اکثریت کشورهای جهان با بیشترین گستردگی و جمعیت می‌توانند در اتحادیه شرق‌ غیر مذهبی با حق و حقوق مساوی شرکت کنند و غرب به خاطر مذهبی بودن طرد خواهد شد. آنگاه دیگر اصطلاح شرق و غرب به کار نمی‌رود بلکه گفته می‌شود: اتحاد جهانی و مطرودین مسیحی صهیونیست.

اما اینکار یک شرط دارد: باید همین نکته‌ مذهبی بودن غرب و غیر مذهبی بودن شرق و نتیجه حاصل از این حاکمیت مذهبی را که از چندین سال پیش نشان داده‌ام، توسط رسانه‌های شرق به آگاهی مردمان برسانند.

۱ ژوین ۲۰۲۳

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran