نقش اسرایل در مسایل جهان!

لابی ها و عمال اسرایل در تمام اتفاقات جهان و ایران و مخصوصا وقایع اخیر ایران نقش بازی کردند. پرچم تجزیه طلبی نیز در دست آنها بود و نه مردمان عادی.

بزرگترین/کثیف ترین روش و حیله آنها حمله فیزیکی، تهدید و اتهامات و وصله چسباندن به هرکسی بود که حرف دیگری می‌زد. با ایجاد وحشت و‌هراس همه را از نقد و‌ ابراز نظر می‌ترساندند و مردم را وادار به هر حرفی و هرکاری که آنها می‌خواستند می‌کردند مثلا وادار به تعطیل تمام مراسم و شادی‌ها و … و خودشان هر گونه جشنی برگزار کردند و می‌کنند.

حتی در ۸ سال جنگ ایران و عراق که آن همه مرگ و‌ ویرانی داشت، مردم جشن و شادی را فراموش یا متوقف نکردند. دیکتاتوری و ستمگری از تمام حرکات اینها می‌بارد.

اینجاست که باید پیش از خراب کردن هر آنچه هست ابتدا آینده را دید. و مخالفین را هم محک زد و از آنها خواست که چه چیزی برای ارایه دارند.

هر مخالفتی حتما درست نیست.

هر مخالفی الزاما برنامه بهتری ندارد.

باید مخالفین برنامه خود را ارایه بدهند تا معلوم شود شارلاتان یا جنایتکار یا بدترین ها نیستند و‌ قصد نابودی ندارند؛ دقیقا این چیزی بود و هست که آنها از ارایه اش فرار می‌کنند و با روش قدیمی یعنی حمله و ادعای طلبکاری و تهدید مردمان آنها را در موضع دفاعی قرار می‌دهند تا کسی جرات نکند. بگوید یا بپرسد: شما خودت که هستی و چه چیز بهتری داری که بدهی.

آنها آنچنان ماجرای اخیر را به خشونت و انحراف کشیدند که جناح اصلاح طلب که این جریان را به راه انداخته بود وحشت کرد و عقب نشست. ورود یک عده چاقو به دست و یک عده مسلح تجزیه طلب همه را به وحشت انداخت و اکثریت بزرگی از مردمان داخل ایران نگران از آینده کنار کشیدند و‌ خواستار آرامش شدند.

آنها حرکت اخیر را به آنارشیسم و‌ در جهت جنگ داخلی کشاندند. اینها واقعیات تاریخی است که ثبت خواهند شد تا آیندگان بتوانند وقایع گذشته را درست و دقیق ببینند و‌ از این تجربه‌ها بهره ببرند.

آنها‌ ابدا از فلسفه یا تفکر یا هدف انسانی پیروی نمی‌کنند بلکه از یک دین بسیار عقب افتاده و بسیار خشن و ضد انسانی پیروی می‌کنند که همه مردمان جهان به غیر از خودشان را سگان کثیف و بی ارزش در خدمت خود می‌بینند و متاسفانه حال که چند میلیارد مسیحی به شکل احمقانه‌ای این صحبتهای ضد بشری را پذیرفته و پذیرفته اند سگان کثیفی در خدمت یهودیان هستند برای همه جهان و انسانیت مشکل آفریده اند. اگر چنین نیست و بزرگترین رهبرانشان معترض این صحبت‌ها هستند؟ پیش بیایند و صحبت‌ها و نظرات من را نقد بکنند و نه اینکه تهدید به کشتن من بکنند و از طریق عمال خود وصله به چسبانند؛ وصله هایی که ابدا نمی‌چسبد و بیشتر آبروی این بی سوادان ضد انسانیت و عقل را می‌برد.

من مدرک رسمی از پاسخ رهبران کلیسیا دارم که صراحتا نوشته اند: ما می‌پذیریم که سگان کثیف در خدمت یهودیان هستیم.

اینچنین سگان کثیف که قبول کرده اند انسان نیستند، ابدا هیچ گونه اجازه اظهار نظر درباره انسان و انسانیت و حقوق بشر و دمکراسی و … ندارند.

این سگان کثیف همانند نوکران، غلامان حلقه به گوش، جلادان بی اراده در خدمت ارباب، حاضر به هرگونه جنایت ضد بشری و هر میزان کشتن انسان‌ها می‌باشند.

هر کسی یا نیرویی از این سگان کثیف تقاضای کمک برای تغییر در کشور خودش بکند از آنها حقیرتر است و ابدا اعتباری ندارند و باید از آنها پرهیز کرد زیرا اینها ابدا و ابدا چیز بهتری را نخواهند آورد به غیر از سگ کثیف و‌ نوکر بودن را.

هر خواننده که با این نوشته موافق است باید این را پخش کرده و حتی ترجمه و در اختیار سایر مردمان جهان قرار بدهد تا کسی نگوید: من نمی‌دانستم و کسی هم در دنیا نبود که آنرا بداند و من را در جریان بگذارید.

۱۵ دسامبر ۲۰۲۲

۱۴ آذر ۱۴۰۱

ماردین – ترکیه

USAIran