آیا خلا در عالم وجود دارد!

برمبنای قوانین فیزیک امروزی، جهان در حال گسترش است. این موضوع با وجود خلأ در تضاد است. زیرا برای ایجاد خلا باید فضای درون یک چیز را خالی کرد و در اینصورت آن چیز جمع می‌شود. پس اگر جهان در حال گسترش است دایم چیزی باید در آن جای بگیرد یا اضافه بشود.

همین جا نیز سوالی مطرح می‌شود، آن چیست و از کجا وارد عالم ۱۴ میلیارد سال نوری ما می‌شود.

همچنین است داستان ذرات اتم. آیا میان الکترون‌های در حال گردش با هسته چیزی وجود دارد یا هیچ نیست و خلأ است؟؟؟

شواهد به اندازه کافی هست تا نشان بدهد هنوز آنقدر دانش بشر اندک است که پاسخی برای ابتدایی‌ترین سوالات ندارد.

اما وای به حال آنانی که ادعای علم دارند ولی به ادیان با آن داستان‌ها بسیار ابتدایی خلقت و دستورات فرود آمده در کتب مذهبی اعتقاد دارند.

عقب ماندگی فکری اجتماعی در نداشتن تحصیلات دانشگاهی نیست. بالاترین اساتید نیز اگر به ادیان اعتقاد دارند در پایین ترین مرحله عقلی هستند.

۱۷ فوریه ۲۰۲۴

۲۸ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran