آیا در قرآن روزه خواری مجازات دارد؟

سوال از تمام مراجع دینی و کسانیکه با قرآن و صدر اسلام آشنایی دارند:

آیا می‌توانید از قرآن و محمد که اصل و اساس اسلام هستند و حتی از خلفای راشدین مدرکی بیاورید که روزه گرفتن چگونه است و اگر کسی آن را رعایت نکرد چه مجازاتی دارد؟

من با کمک کشف الایات به قرآن مراجعه کردم. در خصوص روزه گرفتن بسیار اندک نوشته اما سه شرط آن مشخص است.

۱- نخوردن خوراک از سحر تا شام.

۲- داشتن سکس (نزدیکی جنسی) با همسر در شب و نداشتن در روز.

۳- اعتکاف؛ ظاهراً باید هر روز در اعتکاف بود و نه تنها چند شب خاص؟

اگر در قرآن و از محمد مجازاتی برای روزه خواری نیامده، پس عمل مجازات روزه خواران غیر اسلامی است.

اشاره:

اینکه شخصی مبنای استدلالش را بر فلان حرف فلان کس یا روایاتی که سندیت آنها قابل اثبات نیست قرار بدهد ابدا ارزش ندارد.

نکته اینجاست که اموری که مهم و جدی بود محمد آیه برایش می‌آورد و …

ایرانیان و مجازات روزه!

در کتب زرتشتی به صراحت برای کسانیکه روزه می‌گیرند مجازات شلاق آمده است. به احتمال قریب به یقین محمد از این امر مطلع بود پس اگر قرار بود برای روزه خواری مجازاتی می‌بود حتما همان زمان می‌گفت و کنار آن سه نکته‌ای که نوشته شد مجازات روزه خواری را هم تعیین می‌کرد.

به احتمال زیاد مجازات روزه خواری نیز مانند مجازات سنگسار و بقیه مجازات‌های سخت و خشن همراه یهودیان مسلمان شده وارد اسلام گردیده است.

پس خوش باشید، سیزدهمین روز را در بیرون منزل به در کنید، بخورید و بنوشید و شادی کنید.

۱ آپریل ۲۰۲۴

۱۳ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran