آیا نایاک را یهودیان برای حمایت از ایران ساختند؟

این خبر (ضمیمه) به وضوح نشان میدهد که “نایاک” و بسیاری دیگر با عناوین ظاهر فریب، موسساتی در دست یهودیان صهیونیست بودند/ هستند. و اینکه در وقایع چندی پیش ایران این ارگانها دست داشتند. و اوضاع آنچنان بهم ریخت که آنارشیسم تمام عیار شد. و هر کسی فریب یکی از این موسسات را خورد و شعارهای آنها را می‌داد، و مثلا فلان شخص را عامل نایاک می‌نامیدند (و نایاک را وابسته به ایران نامیده به آن حمله می‌کردند) در حالیکه از مدت‌ها قبل او به بنیاد جرج سوروس پیوسته بود (آن موقع من با او چند چات در همین مورد داشتم) که در عمل نیز هر دو برای یک جا کار می‌کردند.

آنانی که با اینگونه مسایل/کنترل ها/مدیریت‌های پشت پرده آشنا نیستند به آسانی فریب می‌خورند ولی فکر می‌کنند همه داستان‌ها را میدانند، و مخصوصا آنانی که وارد فاز عملیاتی می‌شوند به کشورهایشان در جهت منافع این دسته سرمایه داران بین المللی خیانت کرده صدمات سختی وارد می‌کنند.

۹ فوریه ۲۰۲۳

۲۰ بهمن ۱۴۰۱

تهران

USAIran