انقلاب شوروی و نقش یهودیان صهیونیست!

   انقلاب کمونیستی شوروی توسط یهودیان صهیونیست بسیار ثروتمند جهت شکستن قدرت فراماسونری و جایگزین کردن خود توسط گروهی از یهودیان به رهبری لنین انجام شد. تمام کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به غیر از استالین و دو سه نفر دیگر همه یهودی بودند و زنان استالین و آنهای دیگر هم یهودی بودند و در خانه به زبان ییدیش که زبان یهودیان شرق اروپا بود و هست صحبت می‌کردند. آنگاه که استالین به قدرت رسید و در حمایت بدون قید و شرط یهودیان صهیونیست تجدید نظر کرد و خواستار استقلال و پیشبرد نظرات کمونیستی شد به او مارک دیکتاتور زدند در حالیکه او کاملا تیوریهای کمونیستی‌ای که مارکس و لنین گفته بودند را پیاده می‌کرد. آنها حتی دختر لنین را توسط مادرش به دشمن پدرش تبدیل کردند.

۱۹ آگوست ۲۰۲۳

۲۸ امرداد ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran