بانک یا سازمان امنیت!

در غرب سازمانهای امنیتی کارهایشان را به بانک‌ها سپرده‌اند. بیشترین کارهای جاسوسی از طریق بانک‌ها است. مجازات‌ها نیز به زودی از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد.

ترس از مجازات توسط بانک‌ها با بستن حساب بانکی و در نتیجه محروم شدن از تمامی عملیات بانکی و پول خود و در نتیجه عدم امکان خرید حتی نان وحشت انگیز است. در سوید تمام پایه‌های اینکار ریخته شده است. در کیف پول کمتر کسی پول نقد دیده می‌شود و کمتر جایی پول نقد قبول می‌کنند همه چیز با کارت بانکی است حتی شناسایی خود و امضا الکترونیکی. پس کافی است بانک کارت افراد را به بندد در نتیجه آن شخص قادر به هیچ کاری نیست حتی نه می‌تواند نان بخرد، نه به رستوران با هتل یا برود، نه می‌توان بنزین در ماشین بریزد ووو به تمام معنی ایزوله و ناتوان می‌شود.

۴ ژون ۲۰۲۳

۱۴ خرداد ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran