برجام خیانت و وطن فروشی بود! نویسندگان برجام باید محاکمه و مجازات بشوند!

آنچه که از متن برجام منتشر شده مخصوصا قسمت “مکانیسم ماشه” از چند زاویه باید نقد بشود:

۱- تیم مربوطه و‌ مخصوصا رییس جمهوری آن زمان آقای حسن روحانی و وزیر خارجه آقای ظریف، هیچ دانش و عقل اینکار نداشته‌اند و باید رسما از همه مردم ایران عذر خواهی بکنند.

۲- در صورتیکه عذر خواهی نکنند یعنی پذیرفته‌اند که آگاهانه این متن را نوشته و پیش از امضا آن را از همه مخفی کردند و عمدا تمام در خواست‌ها (از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس) را برای نشان دادن متن به آنها و مردم، نادیده گرفتند تا تصویب و رسما از جانب دولتها و سازمان ملل قابل اجرا بشود، در اینصورت آنها علنا به کشور و ملت خیانت کرده‌اند و باید به دادگاه کشیده شده و سخت ترین مجازات‌هایی که در خصوص خاینین به کشور اعلام شده در مورد آنها صورت بگیرد. و نام آنها در تاریخ به عنوان بزرگترین خاینین تاریخ ایران ثبت بشود و فراموش نگردد که دو حرکت سخت سیاسی سه چهار سال اخیر از جانب آنها برای حاکمیت دولت دوباره غرب (مخصوصا اسرایل و یهودیان صهیونیست) بر ایران صورت گرفت.

نکته: یکی از تمسخر ها و احمق تصور کردن مردم و به خصوص سیاسیون توسط تیم غربگرای روحانی – ظریف آن بود که می‌گفتند: متن کاملا محرمانه است و اسرایل هم ابدا از آن اطلاع ندارد و … در حالیکه می‌بینیم دولت آمریکا کاملا تحت اختیار یهودیان صهیونیست مالک اسرایل بود و هست، و به صورت علنی هم اکنون هم می‌بینیم بسیاری از وزرا آمریکا یهودی صهیونیست و کاملا در ارتباط با اسرایل هستند و همه اخبار با اسرایل مبادله می‌شود و مجوزها باید توسط این دسته یهودیان صهیونیست صادر بشود.

می‌دانیم و رهبران سیاسی جهان هم باید بدانند که آمریکا کشوری مستعمره است که حاکمان آن یهودیان صهیونیست هستند. و غرب مستعمره آنهاست و در هیچ مستعمره‌ای آزادی، دمکراسی، حقوق انسانی و … وجود ندارد.

تفسیر:

باید برای مردمان روشن گردد که چنین خیانتی به کشور و بزرگترین توهین به شعور و خواست استقلال طلبی مردمان چگونه انجام گرفت.

چه کسانی از دادگاه رفتن آقایان حسن روحانی و ظریف و تیم آنها بیم دارند و جلوی آن را می‌گیرند.

آیا پای خامنه‌ای هم در تصویب این قرارداد بسیار احمقانه و یا کاملا خیانت آمیز در میان بوده است؟

چرا هنوز آقایان روحانی و ظریف آزادانه در کشور می‌گردند؟ و حتی آقای ظریف در رسانه‌های کشور حضور می‌یابد و علنا دروغ میگوید و اخیرا هم در تلویزیون ایران از اعمال ضد ملی خود با غرور دفاع می‌کند؟

این نکات مشخص می‌کند که هنوز نفوذ غرب و اسرایل در ایران زیاد است؛ و مردمانی هم که فریب این افراد را خورده‌اند وجود دارند.

این شهروندان عادی که اکثریت آنها به سادگی فریب امثال روحانی و ظریف و سایر دزدان بزرگ وابسته به غرب راخورده‌اند، و داستان روسری برای آنها جهت آتش زدن قیطریه کافی است، در این خیانت به کشور سهیم هستند.

توصیه:

به جای محاکمه شهروندان مخصوصا جوانان فریب خورده توسط غربگرایان، به محاکمه عوامل اصلی به‌پردازید.

این جوانان معنای آزای و فریب (فریبی را که خورده‌اند) نمی‌دانند و حتی نمی‌توانند ۵ صفحه درباره آزادی و رابطه آن با استقلال و عواملی که آنها را به بازی می‌گیرند بنویسند. پس به جای اینکه نفرت ناآگاهانه را در آنها بیشتر کنید به آگاهی دادن به‌پردازید. این مردمان نمی‌دانند که غرب آنچنان گرفتار دیکتاتوری قدرت‌های بزرگ است که کمتر کسی (حتی در غرب) قادر به دیدن دست‌های پشت پرده و گرداننده کشورهای غربی و مستعمره بودن آنها و در نتیجه نبودن آزادی و حقوق انسانی در آنجا می‌شود و اگر کسانی هم متوجه بشوند صدایشان در میان صدای بلند رسانه‌های سرمایه‌داران گم می‌شود.

۲۲ ژون ۲۰۲۴

۲ تیر ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran