برنامه آینده غرب برای ایران چیست!

دوره جنبش سبز (جورج سوروس) تمام شده بود و حتی یک نفر از رهبران آن را در جنبش ‘زن، بردگی، استعمار” جای ندادند.

اکنون تاریخ مصرف این یکی هم تمام شده است.

دانش سیاسی (که آنرا با شطرنج مقایسه می‌کنند) آنست که از پیش و به موقع بتوان دید جریان بعدی چه، که یا چگونه خواهد بود.

۵ مای ۲۰۲۴

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran