بهاییان باید در خصوص خود بگویند!

امروز در فیس بوک، شخصی سوالاتی در خصوص بهاییت مطرح کرد. من کامنت کوتاهی نوشتم و خواستم تا خود بهاییان به آن پاسخ بدهند. اما شخص دیگری برخورد بسیار تندی با نویسنده مطلب کرد و … من مطلب زیر را در آنجا اضافه کردم:

“من در آبادان همکلاسی و همسایه یهودی، مسیحی، بهایی و… داشتم و همه با هم دوست بودیم و هنوز آنها را دوست دارم. اما چیزی درست راجع به ادیان و مخصوصا غیر اسلام نمی‌دانستم؛ حتی آنچه هم راجع به اسلام بود گزینشی بود پس چیز درستی هم راجع به اسلام نمی‌دانستم.

یادم نمی‌رود وقتی از ایران به دبی فرار کردم (نام من در لیست بود و اگر می‌ماندم در زندان‌ها مانند دیگران اتش زده می‌شدم) در آنجا با یک بهایی دوست شدم (البته در زندان دبی) جوان خوبی بود او هم از ایران به خاطر فشارهای مذهبی فرار کرده بود و به دلیل ورود غیرقانونی زندان بود. وقتی راجع به دین‌اشان پرسیدم چیز درستی نمی‌دانست. سال‌ها گذشت تا اینکه چند سالی است تعدادی کتب مختلف راجع به بهاییت تهیه و خوانده‌ام. حتی در بعضی کتب تاریخی که در همان زمان‌ها در خصوصا وقایع ایران و مناطقی خاص نوشته شده بود چیزهایی راجع به بهاییت یافتم که تا بحال ابدا نشنیده‌ام کسی انها را خوانده و مورد استفاده قرار داده باشد. در نتیجه آنجا که در کامنت نوشتم خود بهاییان باید پاسخ بدهند و نیازی به وکیل مدافع ندارند با توجه به بسیاری مسایل است. لازم نیست در برابر بعضی فشارها بر بهاییان چشم بر هر چیزی بست؛ عقل سالم و حتی آنجا که شعار “ازادیخواهی و دمکراسی و…” داده می‌شود؛ می‌گوید همه را می‌توان زیر سوال برد. درست حکایت یهودیا ن است که در غرب تابو شده است و همه چیز را می‌توان زیر سوال برد غیر از یهودیان صهیونیست و نقش منفی انها در جنگ‌های اول و دوم. تعصب‌های بیش از حد و عصبانی شدن و گفتن کلماتی که نشان از، ازدست دادن کنترل است در این چنین مسایل درست نیست و به سختی می‌توان دلیلی منطقی برای این شیوه برخورد یافت.

اشاره:

اولین اختلاف درون مریدان باب میان بابیان و بهاییان پیش آمد یعنی دو دسته بابی و بهایی پیدا شدند که داستان آن را همه (اهل فن) می‌دانند. اهل فن می‌گویند بیشترین دشمن بهاییان همان بابیان هستند.

از آخرین تحولات درون بهاییان نیز موضوع جهت‌گیری آنها به طرف کانادا بود. در جدال میان چند کشور که می‌خواستند کنترل رهبری بهاییان را (که در خارج ایران بودند) در دست بگیرند بالاخره کانادا پیروز شد. پس بهتر است کسانیکه این کتب را خوانده‌اند و دانش دارند مخصوصا خود بهاییان (و البته بابیان) در خصوص اینکه پس از آنکه بزرگترین جناح بهاییان وابسته به کانادا شد و رهبران آنها زن‌های کانادایی گرفتند (شیوه‌‌ای که در همه جهان برای زیر کلید گرفتن به کار می‌رود – بله در همه جهان- …) و نتایج آن پاسخ بدهند و کسانی هم که چیزی نمی‌دانند ساکت بمانند و از این بحث‌ها بهره ببرند و سئوالاتی را که برایشان پیش می آید به شکل معقول و مودب بپرسند.

به همین دلیل شخصا با توجه به اینکه تعدادی کتب در این خصوص خوانده‌ام باز نظر خاصی نمی‌دهم و سال‌هاست منتظر هستم خود بهاییان در خصوص این مسایل و روابطی که به آنها نسبت می‌دهند توضیح بدهند. بله دقیقا سوالاتی جدی در خصوص این روابط و اتهام اینکه به واسطه این روابط و وابستگی‌ها بعضی از بهاییان در خدمت سرویس‌های امنیتی خارجی باشند، وجود دارند و این خود آنها هستند که باید رفع اتهام بکنند.”

۱۴ ژوین ۲۰۱۹

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran