به هیچ رهبر عقیدتی پولی ندهید!

در ایران افرادی که با نظرات من آشنا بودند و یا آنانی که در زمان (حتی در کشورهای دیگر) با آنها آشنا می‌شدند و پیشنهاد هدیه یا … در هر سطحی را داشتند، با مخالفت جدی من روبرو می‌شدند.

من از هیچ کسی هیچ هدیه ای قبول نمی‌کنم. و در آینده نیز نباید به کسانیکه بازگو کننده نظرات من هستند کمک مالی بکنند.

مردمان نیز باید یاد بگیرند که هیچ حمایت مالی از ملاها، مفتی ها، کشیش ها، ربی ها، مونک ها و … هر رهبر مذهبی دیگر نکنند.

تا چنین حمایت‌های مالی وجود دارد این به اصطلاح رهبران مذهبی برای دریافت پول راحت و بی زحمت و داشتن پیروانی ساده لوح و فریب خورده در اطراف خود، وجود دارند.

۳ فوریه ۲۰۲۳

۱۴ بهمن ۱۴۰۱

تهران

USAIran