ترکیه کشوری با تمدن و مردمی بزرگ

فردا ترکیه را به طرف ایران ترک می‌کنم، اما اولین بار است که به شکل عجیبی حس می‌کنم دارم از یک دنیای مورد علاقه شدید، دور می‌شوم و‌ دلتنگ می‌گردم.

ترکیه کشوری است که در آن مجموعه عظیمی از تاریخ ایران، یونان، روم، ارمنستان، کردستان، اعراب، حتی/هتی، فریگی و … وجود دارد. بنظرم نمی‌رسد در ایران و افغانستان بتوان اینهمه تنوع با آثار تاریخی بسیار زیبای باقی مانده را دید.

تمام تلاش خود را می‌کنم تا در موقعیتی بهتر که سوریه و عراق هم به آرامش رسیده باشند به این کشورها باضافه اردن سفر بکنم. تا آنچه را در تاریخ (جنگ‌ها، اقامتگاه های مردمان، مکان‌هایی که دانشمندان سکونت داشتند، مسیرهایی که مردمان طی می‌کردند و …) خوانده ام از نزدیک ببینم.

سپاس از مردم خوب، خونگرم و مهربان ترکیه، روزهای خوبی را در کنار شما سپری کردم.

۱۹ دسامبر ۲۰۲۲

۲۸ آذر ۱۴۰۱

وان – ترکیه

م. حسن بایگان

USAIran