تمام مبلغان کشتار انسان‌ها باید محاکمه بشوند!

تمام افراد و نیروهایی که بهر شکلی تحریک به جنگ و کشتار می‌کنند باید روزی در دادگاه محاکمه بشوند، از جمله گردانندگان رسانه های غیر ایرانی مانند بی بی سی، ایران اینترناسیونال، صدای آمریکا، صدای اسراییل و…
خون تمام افرادی که از هر طرف کشته می‌شوند برگردن مبلغان جنگ‌افروزی است.
۱۴ اکتبر ۲۰۲۲
۲۲ مهر ۱۴۰۱

USAIran