جاسوسی و اخبار گمراه کننده!

اخبار کاملا دروغ و دستکاری شده صدای آمریکا که می‌تواند کسانی را که از ابتدا/تاریخ/واقعیت ماجرا آگاه نیستند فریب بدهد.

اخبار به شکلی است که این شخص احمد رضا جلالی استاد دانشگاه در سوید بوده و تابعیت سوید را داشته و هنگامی که به ایران می‌رود دستگیر می‌شود. اما واقعیت چنین است:

ایشان استاد دانشگاه در ایران بوده با تابعیت ایرانی به سوید می‌آید و تنها با همین تابعیت به ایران باز می‌گردد.

تابعیت سویدی او پس از دستگیری اش در ایران به او داده می‌شود. امری عجیب که شک در اینکه ایشان جاسوس بوده و در سوید با عوامل اسرایل تماس گرفته را تایید می‌کند.

شک دیگر نقش سوید در این ماجرای جاسوسی است، اینکه چرا سوید اینهمه خود را درگیر کرده است؟

سپس سوید، حمید نوری را با کمکهای اسرایل با توطیه و فریب به سوید آورد و دستگیر کرد به محاکمه کشید و حکم حبس ابد داد، تا این دو نفر را با هم معاوضه بکنند.

تمام وقایع جاسوس بودن و‌ البته جاسوسی مهم بودن این استاد دانشگاه احمد رضا جلالی را تایید می‌کند.

ایران نیز در ادامه یک سویدی دیگر را دستگیر کرد و با خاتمه دادگاه در حضور نماینده سوید که نشان از واقعی بودن اتهامات دارد، درخواست اشد مجازات را برای او دارد.

سوید نیز چندی پیش دو ایرانی (احتمالا متولد سوید یا از کودکی به سوید آمده) را به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر کرد و …

جاسوسان و‌ خبر چین ها بسیارند مخصوصا در میان آنها که به کلیساهای خاص صهیونیستی می‌پیوندند.

از طرفی بسیاری هم به یهودیان صهیونیست، فراماسونری، کلوب شیران و … می‌پیوندند، ارگان‌هایی که از طرف دولت ایران از ابتدای کودتا/ انقلاب ممنوع شدند. این افراد در حیطه مشکوک به جاسوس یا خبرچین بودن قرار دارند زیرا باید بعضی اخبار را به ارگان‌هایی که به آن پیوسته اند بدهند.

۳ فوریه ۲۰۲۴

۱۴ بهمن ۱۴۰۲

موروگورو – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran