حاشیه سالگرد بکتاش آبتین!

۱۸ دی سالگرد بکتاش آبتین بود. از تهران به طرف شهر ری حرکت کردم و یک ساعت پیش از شروع مراسم رسیدم. آن اطراف تعداد زیادی پلیس، ماموران مخصوص ضد شورش و لباس شخصی آماده بودند. توجه اشان به من جلب شده بود من هم خیلی راحت به طرف جمع پلیس‌ها رفتم و گفتم:

برایم جالب است که پلیس‌های ایران بدون هیچ سلاح و حتی باتوم هستند.

یکباره یکی از آنها اسلحه کمری اش (زیر لباس بود) را نشان داد و با لحنی جدی گفت:

ببین من دارم و برای همه شما کافی است.

گفتم: من اهل تظاهرات و‌شلوغ کاری نیستم.

یکباره او‌ آرام شد و صحبت‌های ما خیلی عادی حول رفتار پلیس‌های کشورهای مختلف بود‌. پس از مدتی گفتند:

امروز وضعیت کمی غیر عادی است مواظب خودت باش.

گفتم: مقصودتان مراسم بکتاش است.

گفتند: بلی.

گفتم: من هم برای مراسم آمده‌ام.

ناگهان یکی از آنها با صدای بلند فریاد زد: “درود بر بکتاش”.

و در چهره دیگران نیز رضایت از این فریاد را دیدم.

همین جا دو نکته مهم دیده می‌شود.

یک: فریاد حمایت پلیس از بکتاش.

دو: آن پلیسی که نشان داد سلاح دارد. ظاهراً فقط او سلاح داشت.

در هیچ کجای دنیا حمله به پلیس و‌ کشتن آنها بدون پاسخ نخواهد بود. زمانیکه پلیس را با چاقو و هرگونه سلاح سرد مورد هجوم قرار می‌دهند و آنها را می‌کشند، آنها دیگر حاضر نمی‌شوند به عنوان قربانی وارد ماجرا گردند. در چنین شرایطی دو راه برای پلیس باقی می‌ماند عدم تبعیت از دستور و ماندن در پاسگاه پلیس، که این یعنی تمرد از دستور ، دیگر اینکه برای حفظ جان خود اسلحه داشته باشند.

۹ ژانویه ۲۰۲۳

۱۹ دی ۱۴۰۱

تهران

USAIran