خرید زمین در اکراین به قیمت ارزان بیشتر توسط یهودیان صورت می‌گیرد و در آینده اعلام خواهند کرد که اینجا کشوری یهودی است. درست همانند کاری که در فلسطین کردند. در ابتدای جنگ اکراین نیز به همین موضوع فروش زمین توسط زلنسکی به یهودیان و ایجاد اسرایل دوم اشاره داشتم.

۹ مارس ۲۰۲۴

۱۹ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran