در باره کتاب عشق

کتاب من “نگاهی فلسفی به عشق” بهترین کتاب برای تدریس در دانشکدهای ادبیات پارسی در ایران و جهان است.

کتاب حدود ۳۰۰ صفحه و در ۲ بخش است.
۱- حدود یک سوم آن نظرات خود من درباره عشق است. این بخش می‌تواند در دانشکده های علوم انسانی نیز مورد بررسی قرار بگیرد. در این قسمت به انواع گوناگون عشق حتی عشق هایی که باید ممنوع اعلام بشوند و مردم را برای دوری از آنها آگاه کنند، پرداخته شده است.

۲- بخش بیشتر کتاب نقل قول‌هایی از فلاسفه (سقراط و …)، مذهبیون، عرفا، شعرا و نویسندگان بزرگ حتی از کشورهای دیگر درباره عشق است.
این کتاب یک دایره المعارف بزرگ درباره عشق است. کتابی است که نمونه آن ابدا نوشته نشده است.

مخصوصا بخش مقامه نویسان که بهترین ادبا بودند و متاسفانه بسیاری از ادبا، نویسندگان و حتی دانشکده های ادبیات پارسی مخصوصا در خارج ایران ابدا با آن آشنا نیستند، از الزامات تدریس است.
در حالیکه مقامه نویسی ادبیات ناب و زیباترین نوشته ها می‌باشند و هر دانشجوی زبان پارسی باید- باید- باید آنها را بخواند ولی متاسفانه حتی بسیاری آنهاییکه چندین کتاب به نام محقق، نویسنده یا شاعر منتشر کرده‌اند حتی کلمه مقامه نویسی به گوش اشان نخورده است.

قسمت نظرات فلسفی خود من از جنبه زیبایی کلام ابدا به پای آنچه که از سایرین آورده ام نمی‌رسد زیرا کار این قسمت ادبیات نبود (و من هم ادیب نیستم), بلکه بررسی فلسفی این مقوله مهم در زندگی است که همگان باید آنرا بدانند و از نگاه سطحی و کاملا ناقص و بعضاً تماما غلط و حتی خطرناک به عشق بیرون بیایند و با دیدگاهی دقیق با عشق آشنا بشوند.
دانش کافی از مقوله عشق به تمام مردم در شناخت زندگی و جوامع کمک بزرگی می‌کند؛ مخصوصا آنانی که علاقه به فلسفه دارند باید آنرا بیاموزند.
متاسفانه چون تاکنون هیچ کسی نتوانسته بود فارغ از قید و بندهای افکار محدود و غیرواقعی دینی و یا فلسفه های غلط به این مقوله بپردازد در نتیجه این مقوله مهم (همانند بسیاری مقولات دیگر) ناقص مطرح شده بود و در نتیجه ضعف بزرگی در افکار عمومی وجود داشته و دارد تا زمانیکه آنچه در کتاب من آمده به همه آموزش داده بشود.
دانش غلط و یا ناقص از مقوله عشق باعث گردیده تا حتی یک تعریف درست از عشق ارایه نشده باشد، زیرا هر گروهی با دید محدود خود به این مقوله (و البته سایر مقولات) نگاه کرده است.
تعریف دقیق عشق در این کتاب آمده است. این تعریف پس از بررسی و بیان عشق از تمامی زوایا، بدست آمده است.
۱۰ نوامبر ۲۰۲۲
۱۹ آبان ۱۴۰۱
باتومی – گرجستان

USAIran