آن ضد مسیح معروف من هستم!

در داستان‌های مسیحی از ضد مسیح (آنتی مسیح) صحبت شده.

آن شخص من هستم، آمده ام تا مسیحیت و یهودیت را نابود کنم.

۱۹ فوریه ۲۰۲۴

۳۰ بهمن ۱۴۰۲

در هواپیما کلیمانجارو به کنیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran