دولت‌ها برای چه پول می‌دهند؟

هیچ دولت، سازمان، ارگان، شخص و … به یک عده مردمان خاص پول و امکانات نمی‌دهد تا برای دیگران کار بکنند، تا چه رسد به اینکه برعلیه خودشان باشد.

دولت آمریکا بودجه “توانا” را می‌دهد پس آنهایی که آنجا کار می‌کنند برای آمریکا کار می‌کنند و به نوعی ستون پنجم هستند.

۱۶ فوریه ۲۰۲۴

۲۷ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran