ریشه جنایات ضد بشری کجاست!

مردمان غرب با دیگران جنگ ندارند و مایل به غارت جهان نیستند، بلکه یهودیان صهیونیست حاکم بر غرب و مسیحیان صهیونیست که بر مبنای انجیل خود را سگان در خدمت اربابان (یهودیان) می‌دانند، جنگهای جهان را برای غارت به راه می‌اندازند.

برای برقراری صلح و انسانیت در جهان باید مسیحیت و یهودیت را افشا و به عنوان کانون تفکر جنایات از میان برد.

۲۷ فوریه ۲۰۲۴

۸ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran