ریشه ستاره داوود!

ریشه آن به قرن ۱۳ و داوود الروی، و نه آن داوود شاه می‌رسد.

کتاب قبیله سیزدهم ترجمه پارسی دیگری با نام “خزران” دارد به دلیل اهمیت آن هر دو را خریدم. کتاب تاریخ مردمان شمال سرزمین‌های ایرانی است و نکات بسیار جالب توجهی در آن هست.

به دلیل جنگ اخیر و اصرار ناتان یاهو نخست وزیر اسرایل برای نابودی غزه، عکس این چند صفحه را می‌گذارم. زیرا همین خزران در قرن ۱۲ قصد فتح فلسطین را کردند و یهودیان اروپای شرقی بیشتر بازماندگان خزران هستند. نکته دیگر رسیدن همین فکر به کردها است که کوتاه ذکر شده است و شاید ریشه تعصب یک عده کرد به یهودیت همین باشد و شاید این کردهای متعصب و طرفدار سفت و‌ سخت اسرایل اساسا کرد نباشند بلکه از همان طایفه خزران و … باشند که باید با تحقیقات بیشتری در آینده به آن بپردازم.

بهرحال اهمیت این کتاب من را بر آن داشته تا نسخه انگلیسی آن را هم بخرم.

۲۶ مارس ۲۰۲۴

۷ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran