زن، زندگی، آزادی؛ شعاری دروغین بود که اسرایل پخش کرد و در اصل هدفش: زن، بردگی، استعمار؛ بود و هست.

۸ فوریه ۲۰۲۴

۱۹ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran