شناخت تاریخ، شناخت وقایع سیاسی!

تحلیل دقیق و واقعی وقایع تاریخی امری مهم است.

مردمان هر کشوری اگر نتوانند اتفاقاتی را که در کشور آنها افتاده ریشه یابی بکنند از ضعفی اساسی رنج می‌برند و در آینده هر بلایی بر سر آنها خواهد آمد.

ندانستن درست تاریخ/اتفاقات رخ داده، نقش دانش و به نوعی نقص عقل/خرد جمعی مردمان یک کشور است.

در تحلیل اتفاقات بعضی عمدا سعی در مخدوش کردن واقعیات دارند و بعضی ابدا دانشی ندارند. اتفاقا آنانی که در وقایع یک کشور در جهت ضربه به آن کشور قدم برمی‌دارند اخبار و تحلیل‌های غلط می‌دهند و از افرادی از خودشان و یا افرادی که فریب اشان را خورده اند بهره می‌برند تا حداکثر انحراف را ایجاد بکنند.

وقتی می‌بینیم در بررسی یک واقعه تاریخی که مثلا تنها چند دهه از آن گذشته و هنوز آن نسل زنده هستند نمی‌توانند آن را تحلیل بکنند آن جامعه دچار ضعف اساسی است.

مثلا آنچه در سال ۱۳۵۷ در ایران رخ داد. آن وقایع ارتباط مستقیم با کودتای کمونیستی نظامیان در افغانستان داشت؛ ترس از گسترش آن به ایران و کمونیستی شدن این کشور؛ غرب را بر آن داشت تا شاه را ببرد و اسلام‌گرایی را در منطقه دامن بزند. این تحلیل واقعی را من از چند دهه پیش ارایه کرده ام ولی چون حاکمیت ایران و غرب هرکدام به دلایل خاص خودشان، دروغ های دیگری را به جای وقایع تاریخی ارایه می‌دهند، اکنون غرب با ارایه بعضی چیزهای کودکانه (عکس‌های چند بی حجاب و …) می‌گوید زمان شاه چنین و چنان بود و … و آوردن دوباره سلطنت را مطرح می‌کند تا به مقاصد خود برسد. اما اگر آن ریشه واقعی که من مطرح کرده‌ام در سطح وسیع در جامعه مطرح می‌شد مردم دانش تاریخی – سیاسی بسیار خوبی پیدا می‌کنند فریب نخواهند خورد.

وقایع کوچک و بزرگ زیادی در جهان روزانه اتفاق می‌افتد که قدرتمندان چهره‌ای غیر واقعی از آن ارابه می‌دهند.

در خصوص وقایع اخیر ایران نیز چنین است. من آنچه را که اتفاق افتاد و یکی دو روز پیش از آن حدس زده بودم را نوشتم ولی قدرتمندان در ایران و در خارج هرکدام تحلیل‌ها و در اساس دروغهایی در جهت منافع خودشان میدهند و در نتیجه مردم آن درسی را که باید بگیرند، نمی‌گیرند. از همه بدتر برچسب زدن های زشت است که بر مخالفان می‌زنند. و از آن بدتر کسانیکه چیزی از مسایل نمی‌دانند و بازیچه می‌شوند. در وقایع اخیر من از ابتدا گفتم: این اختلافات درونی حاکمیت است ورود در آن برای افراد خارج از این جناح‌ها فقط مورد سواستفاده قرار گرفتن است.

انان که تاریخ یعنی اتفاقات را دگرگونه می‌بینند دقیقا همانند آنست که چیزی را به او نشان بدهند و‌ تعریف دیگری از آن و‌خصوصیاتش بدهند.

داشتن دانش درست تاریخ به شناخت و حرکت سیاسی کمک می‌کند.

۱۱ دسامبر ۲۰۲۲

۲۰ آذر ۱۴۰۱

اورفا – ترکیه

USAIran