شورش نیروهای واگنر در روسیه واقعیت یا فریب!

دیروز شنبه ۲۴ ژون ۲۰۲۳ رهبر گروه گسترده واگنر در روسیه ظاهرا دست به شورش زد و با لشکری چند هزار نفره پشت جبهه جنگ با اکراین را ترک کرد و به طرف پایتخت که فاصله‌ای حدود ۹۰۰ کیلومتر بود، حرکت کرد.

پوتین رییس جمهوری این کار را محکوم کرد و آماده باشی نصفه نیمه برای مقابله اعلام شد.

در این میان رییس جمهوری روسیه سپید با یوگنی پریگوژین رهبر گروه واگنر تلفنی صحبت کرد و نتیجه چنین شد که آنها در فاصله ۲۰۰ کیلومتری مسکو متوقف شدند و امروز به مواضع خود در بیرون شهر در پشت جبهه اکراین بازگشتند و رهبر گروه هم به روسیه سپید رفت.

واقعیت چه بود؟

حدس زدن واقعیت شاید ساده و شاید غیر ممکن باشد زیرا در سیاست آنهم در چنین شرایط جنگی و در کشوری مانند روسیه کنونی کار ساده‌ای نیست. کمااینکه سکوت غرب در این مدت و عدم ابراز خوشحالی و شلوغ کردن در باره وقایع روسیه و رفتار با احتیاط نشان از آن دارد که غرب نیز نتوانسته واقعیت را بداند.

ظاهر قضیه آن بود که این به اصطلاح شورش نظامی نظم روسیه را بهم می‌ریزد و در نتیجه یک ضد حمله سریع از جانب اکراین می‌تواند بسیاری از مسایل و شرایط جنگ و سرزمینی را تغییر بدهد.

قاعدتا برای چنین موردی باید سازمان‌های جاسوسی غرب مسایل را کشف می‌کردند و به اطلاع دولتمردان می‌رساندند و آنها در یک آمادگی قرار می‌گرفتند تا حمله خود را آغاز کنند.

اما:

۱- غرب می‌دانست و آماده هم بود ولی منتظر بود درگیری های داخلی روسیه به طور یقین شروع بشود بعد وارد عمل بشود. زیرا در اینصورت روسیه آمادگی برای دفاع را از دست داده بود.

۲- غرب می‌دانست که این یک فریب نظامی است و می‌خواهند او را در تله بیندازند. یعنی در حالیکه غرب حمله می‌کرد، نیروهای آماده واگنر فورا تغییر مسیر می‌داند و در حالیکه نیروهای اکراین به جنوب حمله کرده بودند آنها از شمال وارد اکراین می‌شدند و پشت جبهه اکراین را می‌گرفتند.

الترناتیو دوم!

داستان شورش واقعی بود.

در اینصورت افراد با تجربه نظامی واگنر می‌دانستند که تا آنها بخواهند از فاصله ۹۰۰ کیلومتری به مسکو برسند با انواع مختلف راه بندان ها روبرو خواهند شد و در نتیجه شاید هرگز به مسکو نرسند مگر اینکه نیروهای دیگری در حاکمیت با آنها همراه بوده باشند.

این اتفاق نه تنها نیفتاد بلکه هیچ نشانی هم از آن دیده نشد.

الترناتیو سوم!

روسیه خواستار برچیده شدن نیروهای واگنر بوده و شاید می‌خواسته به صورتی آن را تعطیل بکند که در آینده اگر از جایی به آنها جنایتی یا … نسبت داده شد خود را از آنها مبرا سازد.

شاید حدس های دیگری هم بتوان زد ولی کدام به واقعیت نزدیکتر است؟ با این اندک اطلاعات رسانه‌ای کار ساده‌ای نیست.

۲۵ ژون ۲۰۲۳

۴ تیر ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran