ضرورت ارتباط حوب با همسایگان

ایران باید در روابط خود با همسایگان مخصوصا عربستان تجدید نظر کرده در جهت حل مشکلات با آنها برآید. این موضوع را پیشتر از دو دهه پیش نوشتم ولی اکنون در زمانیکه جهان در حال تغییر است باید اینکار حتما انجام بگیرد وگرنه با مشکل جدی روبرو خواهد شد و ایران زیر دو سنگ آسیاب له خواهد شد. اما چنانچه با همسایگان صلح بکند خود به جزیی از سنگ بالای آسیاب تبدیل خواهد شد.

سیاست‌های نظامی و قدرت نظامیان باید در زیر. سلطه سیاسیون و سیاست قرار بگیرد.

۷ ژانویه ۲۰۲۳

۱۷ دی ۱۴۰۱

تهران

USAIran