مجموعه مطالبی در باره مسیحیت و یهودیت که پیشتر در فیس بوک گذاشته بودم!

ریشه جنایات ضد بشری کجاست!

مردمان غرب با دیگران جنگ ندارند و مایل به غارت جهان نیستند، بلکه یهودیان صهیونیست حاکم بر غرب و مسیحیان صهیونیست که بر مبنای انجیل خود را سگان در خدمت اربابان (یهودیان) می‌دانند، جنگهای جهان را برای غارت به راه می‌اندازند.

برای برقراری صلح و انسانیت در جهان باید مسیحیت و یهودیت را افشا و به عنوان کانون تفکر جنایات از میان برد.

۲۷ فوریه ۲۰۲۴

۸ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

فلاسفه عقب افتاده ذهنی!

عقب افتادگی فقط دنباله روی از ادیان نیست.

آنانی که اکنون خود را فیلسوف می‌نامند ولی از به اصطلاح فلاسفه غرب پیروی می‌کنند، از دنباله روان ادیان عقب افتاده تر هستند.

فلاسفه غرب کاذب، ضد عقل، ضد فلسفه و ضد انسانیت هستند، آنان در خدمت سرمایه‌داران بزرگ مخصوصا یهودی صهیونیست قلم زدند/می‌زنند.

در این دوران که ادیان (بیشتر در غرب و نه امثال آفریقا که به سادگی توسط ادیان هرکاری در آن کشورها می‌کنند) جایگاه مردمی ندارند، سرمایه داران بزرگ کتب فلاسفه کاذب غرب را به صدها زبان دنیا ترجمه کردند تا هم اذهان مردمان را شستشو بدهند و هم پول خوبی بدست بیاورند.

به همین دلیل است که بیشتر آنان یهودی صهیونیست (دانسته یا نادانسته) هستند.

۲۳ فوریه ۲۰۲۴

۴ بهمن ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

غرب مستعمره تعدادی سرمایه دار بزرگ یهودی صهیونیست است که توسط کلیسیا ها و مسیحیان صهیونیست حمایت می‌شوند.

در هیچ مستعمره‌ای: آزادی، دمکراسی، احترام به حقوق بشر و … وجود ندارد، مگر بردگی نوین برقرار می‌باشد.

۲۳ فوریه ۲۰۲۴

۴ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

جنایات اسرایل در غزه و جهان تکرار همان جنایاتی است که پس از آمدن از مصر در منطقه انجام دادند.

کتاب جنایت آمیز عهد عتیق باید جزو کتاب‌های مشوق جنایات ضد بشری ثبت و با آن برخورد بشود.

۲۱ فوریه ۲۰۲۴

۲ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

امروز چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح که رادیو سوید را روشن کردم صحبت‌های رییس سازمان امنیت کشور را پخش می‌کند و به آن دامن می‌زنند. او می‌گوید خطر امنیتی در سوید از سه به چهار رسیده روسیه، چین و ایران پشت آن هستند. این خانم رییس، به حمله ماه اکتبر حماس اشاره کرد ولی ابدا از کشتار و جنایات اسرایل در غزه نام نبرد.

بی جهت نیست که میلیون‌ها انسان در جهان و سوید بر علیه جنایات اسرایل راه پیمایی می‌کنند اما تعدادی سگ (کسانیکه سگ بودن را بر مبنای کتاب مسخره انجیل مقدس پذیرفته اند) که حول پول و افکار مذهبی متشکل شده‌اند و پشتیبان آن جنایات هستند از آن بدتر خودشان در آن جنایات دست دارند، در مسیر دیگری خلاف تمامی افکار عمومی عمل می‌کنند، امری کاملا مقابل دمکراسی و احترام به خواسته عمومی یا اکثریت کشور!

۲۱ فوریه ۲۰۲۴

۲ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

در داستان‌های مسیحی از ضد مسیح (آنتی مسیح) صحبت شده.

آن شخص من هستم، آمده ام تا مسیحیت و یهودیت را نابود کنم.

۱۹ فوریه ۲۰۲۴

۳۰ بهمن ۱۴۰۲

در هواپیما کلیمانجارو به کنیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

تقدیس جنایت از خود جنایت بدتر است!

جنایات غرب مسیحی و یهودیان بر مبنای کتابهای عهد عتیق و عهد جدید است که مملو از جنایات و تحقیر انسانهاست.

۱۹ فوریه ۲۰۲۴

۳۰ بهمن ۱۴۰۲

موشی – تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

وقتی دوبار در اناجیل (متی و مرقس) عیسی مسیح می‌گوید: فقط یهودیان انسان هستند و بقیه سگ حیوانی کثیف!

و رهبری کلیساها و حاکمیت کشورهای غربی این را پذیرفته اند، انواع جنایات در جهان (امروز در غزه) صورت می‌گیرد و این سگ ها مقابل خواسته اکثریت مردم کشورهای خودشان و جهان عمل می‌کنند.

راه مبارزه با این جنایات نظامی نیست، بلکه استناد به نوشته‌های من و گسترش این نکات و فلسفه من است تا کلیساها و مسیحیان تحت فشار فکری، فلسفی در مقابل این دستورات ضد انسانی قرار بگیرند.

۱۷ فوریه ۲۰۲۴

۲۸ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

تنها حکومت کودک کش و جنایتکار به معنای واقعی، اسرایل است. ولی برای سردرگم کردن مردم، با قدرت تبلیغات، دایم ابراز طلبکاری می‌کند و … همواره فرار به جلو دارد و همه را در صندلی محکوم می‌نشاند.

فقط ساده لوحان و احمق‌ها اسرایل را باور می‌کنند.

۱۴ فوریه ۲۰۲۴

۲۵ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

اسرایل تروریست نیست، نه نه نه تروریست نیست!

زیرا حرکت تروریستی می‌تواند بار سیاسی داشته باشد. می‌تواند عکس العمل کوچک نظامی از طرف مردمانی باشد که توسط نیرویی قوی مورد هجوم و کشتار قرار گرفته.

اسرایل اپارتاید نیست!

زیرا اپارتاید مردمان را بر مبنای رنگ (سیاه) نگاه و ارزش گذاری می‌کند.

اسرایل حقیرترین و عقب افتاده ترین “سکت خاص مذهبی” است که صد پله بدتر از اپارتاید است.

– اسرایل قاتل، جنایتکار، آدم‌کش است.

– اسرایل حاصل یک تفکر و خواست ضد بشری است.

ترم های سیاسی را اشتباه به کار نبریم!

۱۴ فوریه ۲۰۲۴

۲۵ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

انتقاد کردن و شعار ضد … دادن نشانگر آن نیست که منتقد بهتر است و دیگران باید او را پذیرا شوند.

به همین دلیل من همزمان با انتشار اولین کتابم که در نقد مسیحیت بود فلسفه خودم را هم منتشر کردم. این نکته باعث گردید تا تمام اساتیدی که در دانشگاه‌های مختلف جهان ملاقات کردم کتاب من را بهترین نامیدند. حتی رییس کتابخانه ملی خارکف گفت: ما دو میلیون کتاب داریم همه آنها یک طرف و این کتاب تو‌ یک طرف.

سایرین نیز هر کدام تعاریفی کردند و از جمله آن را بزرگترین انقلاب تاریخ نامیدند.

۱۳ فوریه ۲۰۲۴

۲۴ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

تمام سه منطقه فلسطین (غزه، اسرایل و ساحل غربی) باید دوباره متحد شده کشوری با تمام مردمان و ادیان مختلف و بی دین ها همانند آنچه پیش از اشغال بود، احیا شود.

اسرایل کشوری که فقط برای یک دین ایجاد شده مایه ننگ بشر است و باید برچیده بشود.

۱۲ فوریه ۲۰۲۴

۲۳ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

در کشورهای غربی میلیون‌ها نفر تظاهرات می‌کنند ولی حاکمیت آنها که برمبنای انجیل خود را سگ یهودیان می‌داند نمی‌تواند برعلیه ارباب حرکت کند. اینجاست که این کشورها از مستعمره هم بدتر هستند. در هیچ مستعمره‌ای آزادی، دمکراسی، حقوق بشر … وجود ندارد.

پس در اولین قدم باید با این ادیان مسیحیت و یهود که پایه نژادپرستی و جنایات ضد بشری هستند مبارزه کرد.

۱۲ فوریه ۲۰۲۴

۲۳ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

خطرناکترین چیز برای بشریت، مسیحیت و یهودیت است!

امروز با یک تانزانیایی اونجلیست صحبت میکردم. توسط کلیسیا کاملا شستشوی مغزی شده بود. اینها بسیار بدتر از حزب الهی ها هستند. مخصوصا اینکه اینها حتی تا حدود ۴۰ – ۵۰ سال پیش هیچ کتابی نداشتند و حالا که انجیل را به اینها داده اند و هر روز این کتاب را می‌خوانند برایشان این کتاب شامل همه چیز است و …

اسرایل از طرق کلیسیاهای صهیونیستی (اونجلیست، شاهدان یهوه، صدای زندگی در سوید و…) مستقیما آنها را شستشوی مغزی در جهت نوعی قداست دادن به یهودیان می‌کند؛ سایر کلیساهای دیگر نیز کمتر از اینها عمل نمی‌کنند.

در بالاترین مرحله بدبختی بشر اینها قرار دارند.

می‌گویند برای بدبخت کردن یک ملت احمق ترینها را بر آنها حاکم کن. و حالا برای بدبخت کردن مردمان جهان احمق ترینها که همین مسیحیان باشند حاکم شده‌اند.

کلیسیاها دکان‌هایی هستند که بدترین/فاسدترین چیز ممکن را می‌فروشند.

برای نجات بشریت باید این ادیان بسیار عقب افتاده را از بین برد.

۱۱ فوریه ۲۰۲۴

۲۲ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

آفریقا و غرب همه مذهبی تر از ایران هستند. از همه بدتر اسرایل است که برای یک دین کاملا عقب افتاده و خطرناک ایجاد شده است.

۲۲ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

رابطه دانش سیاسی با دانش دینی!

پیشتر به واسطه اینکه علمای بزرگ فرق اسلام (همه آنها) دانشی از اسلام نداشتند و هنوز هم ندارند؛ آنها را بی سواد نامیدم، زیرا برای شناخت یک دین باید ریشه‌های آن را دانست. ریشه اسلام در مسیحیت، یهودیت، زرتشتی و کافری (آنچه خود محمد نامید که از جمله دین پدرش بود) می‌باشد.

با خواندن چندین باره تنها یک کتاب (عهدعتیق، عهدجدید، قرآن) آن را نخواهید فهمید بلکه شستشوی مغزی (کور و‌ کر) میشوید؛ برای فهم آنها باید صدها کتاب دیگر را خواند.

برخلاف تصور ساده اندیشان، غرب (آمریکا، اروپا، کانادا، استرالیا و …) کشورهایی که آنها را مسیحی می‌نامند، واقعا توسط ادیان اداره، کنترل و مدیریت می‌شوند؛ و حاکم بر همه آنها یهودیان هستند. چرای آن را بارها و بارها توضیح داده‌ام و در همین فیس بوک هم هست.

نتیجه!

اینجا با قاطعیت میگویم، تمام کسانیکه (در هر کجای دنیا) ادعای سیاسی بودن و‌ درک و دانش سیاسی دارند و یا حتی مردمان عادی که از سیاست حرف می‌زنند و خواستار سیاستی خاص هستند و به دیگران انتقاد می‌کنند، چنانچه نوشته‌های من را نخوانده‌اند و دلیل حاکمیت دین بر جهان غرب/مسیحی را نمی‌دانند، نه تنها چیزی از سیاست نمی‌دانند بلکه بدتر از آن کاملا در مسیر غلط و در خدمت استعمارگران ضد بشر با شعارهای کاذب بشر دوستی هستند.

۱۱ فوریه ۲۰۲۴

۲۲ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

افلاطون و ظالمان بزرگ!

در مجموعه افلاطون مباحث ارزشمند، آموزنده و انسانی بسیار زیاد است. از جمله در جایی شخصی از ظالمان بزرگ بزرگ بزرگ تمجید می‌کند. سقراط عالم بزرگ وارد بحث می‌شود و در آخر نشان می‌دهد آن ظالم بزرگ بزرگ بزرگ که با حیله و … آنقدر ثروتمند شده، جای تمجید ندارد.

در عصر حاضر آمریکا و یهودیان صهیونیست و غرب با حیله، فریب و جنایات (ریختن خود میلیون‌ها انسان و فقیر و بدبخت کردن ده ها میلیون) ثروتمند شده‌اند و بعضی مردمان حقیر برای مبلغی بسیار اندک از این افراد حمایت، تعریف و تمجید می‌کنند.

اما!

اینچنین نبود و اینچنین نیز نخواهد ماند.

روزی روزگاری ورق بر خواهد گشت و اینها باید غرامت تمام دزدی‌ها و مجازات جنایاتشان را پس بدهند.

و آنجاست آنانی که در دفاع از انسانیت در مقابل این دزدان بزرگ بزرگ بزرگ ایستادند در تاریخ خوشنام و سربلند خواهند بود.

۸ فوریه ۲۰۲۴

۱۹ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

نابودی مسیحیت، یهودیت و اسرایل بدون جنگ و حتی شلیک یک گلوله:

با استفاده از کتاب‌ها و نوشته‌های مستند و منطقی من به سادگی و بدون هیچ جنگ و کشتاری، تمام مسیحیت و یهودیت و در نتیجه اسرایل برباد می‌روند؛ و زندگی بشر در جهان حال و آینده تغییر اساسی خواهد کرد.

۱- ابتدای انجیل در پی اثبات اینست که عیسی مسیح از نسل ابراهیم یعنی یهودی بوده که در این اثبات راه به جایی نمی‌برد زیرا پدر او‌ خدا بود و به مادرش هم نمی‌رسد بلکه به یوسف می‌رسد که در نتیجه حرفی غلط است.

۲- در اناجیل متی و مرقس عیسی مسیح می‌گوید:

برای یهودیان آمده ام، فقط آنها انسان هستند و بقیه سگ (حیوانی کثیف) که باید ته مانده یهودیان را بخورند.

وقتی مسیحیان دو مورد فوق را تلفیق می‌کنند به حیواناتی کثیف، دنباله رو، کور و جانیانی در خدمت یهودیان تبدیل می‌شوند.

نکته:

یهودیان اصیل عرب هستند. عرب نژاد نیست بلکه به معنی بیابانگرد یا بدوی است؛ و این مسیحیان نادانسته و یا احمقانه از بدویان و داستان‌هایی که از مردم منطقه گرفته‌ و نوشته‌اند پیروی می‌کنند‌. در حالیکه در صحبت هایشان از عرب‌ها ابراز انزجار می‌کنند.

اکثریت قاطع یهودیان کنونی اصیل (عرب/بدوی) نیستند بلکه از مردمان گوناگون و یهودی دینی هستند.

توضیحات بیشتر را در مطالب زیادی منتشر کرده‌ام ولی همین مختصر هم برای نفی انجیل که بزرگترین توهین به انسان و انسانیت است و باید آن را به دور انداخت کافی است.

با استفاده از زور بازو و اسلحه فقط انسان‌های بسیاری به نابودی جانی و مالی کشیده می‌شوند‌.

با استفاده از استدلالات منطقی من که با استناد به همین کتب و مراجع معتبر دیگر است، بدون هیچ درگیری نظامی مسیحیت، یهودیت و اسرایل نابود خواهند شد. و جهان تغییر اساسی کرده در مسیر صحیح یعنی استفاده از عقل، منطق و روشهای انسانی قرار خواهد گرفت.

۶ فوریه ۲۰۲۴

۱۷ بهمن ۱۴۰۲

دارالسلام – تانزانیا

م. حسن بایگان

اتحاد با آمریکا/غرب/ اسرایل ابدا معنا ندارد!

غرب مسیحی صهیونیست است که بر مبنای انجیل پذیرفته سگ های کثیف/ نجس در خدمت یهودیان است و به همین دلیل کنترل آنها در اختیار یهودیان صهیونیست می‌باشد.

غرب ابدا به هیچ اصول انسانی معتقد نیست و همه چیز را در پول می‌بیند و هر زمان آماده است تا زیر پای دیگران را خالی کرده آنها را به جهنم مالی و ..‌. بفرستد.

آمریکا (یهودیان حاکم بر آمریکای مستعمره) نشان داده اند که هرگاه بخواهند پول‌های هر کشوری را بلوکه کرده و بالا می‌کشند.

۴ فوریه ۲۰۲۴

۱۵ بهمن ۱۴۰۲

موروگورو – تانزانیا

م. حسن بایگان

وقایع اخیر جهان (فلسطین، کشتار مردم غزه) و ایران؛ چهره انسان دوستان و ملی گرایان از یک طرف و وابستگان به استعمارگران غرب و اسرایل از جانب دیگر را کاملا مشخص کرد.

۳۱ ژانویه ۲۰۲۴

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

مسیر امبیا به دودوما – تانزانیا

م. حسن بایگان

آنانی که در غرب اقامت دارند اگر واقعا زندگی می‌کردند باید به عنوان جزیی از زندگی (آنهم آزاد و انسانی و نه برده فیزیکی و فکری) می‌دانستند که غرب کاملا مذهبی است و تمام قدرت حاکمیت کشورهای غربی در دست مذهبیون است. به غیر از یکی دو حزب بسیار ضعیف و تاثیر ناگذار تمام احزاب بزرگ در دست سرمایه داران بزرگ و مذهبی می‌باشد.

و از طرفی بر مبنای کلام صریح مسیح در اناجیل متی و مرقس رهبران سیاسی/مذهبی غرب پذیرفته‌اند که سگان (حیوانات کثیف و نحس بر مبنای یهودیت و مسیحیت) هستند و از دستورات ارباب (یهودیان صهیونیست) سرپیچی نمی‌کنند.

نتیجه:

کشورهای غربی مستعمراتی بیش نیستند و در هیچ مستعمره‌ای، ازادی، دمکراسی، حقوق بشر … وجود ندارد.

۲۸ ژانویه ۲۰۲۴

۸ بهمن ۱۴۰۲

ماتما – تانزانیا

م. حسن بایگان

کلیساها بزرگترین منبع اشاعه انواع دروغ های بزرگ و خطرناک برای انسانیت در جهان هستند.

آنها به نوعی مراکز جاسوسی و استعمارگری و بردگی هستند.

کلیساها را باید تحریم کرد.

۲۶ ژانویه ۲۰۲۴

۶ بهمن ۱۴۰۲

امبیا – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran