نابودی مسیحیت، یهودیت و اسرایل بدون جنگ و حتی شلیک یک گلوله:

با استفاده از کتاب‌ها و نوشته‌های مستند و منطقی من به سادگی و بدون هیچ جنگ و کشتاری، تمام مسیحیت و یهودیت و در نتیجه اسرایل برباد می‌روند؛ و زندگی بشر در جهان حال و آینده تغییر اساسی خواهد کرد.

۱- ابتدای انجیل در پی اثبات اینست که عیسی مسیح از نسل ابراهیم یعنی یهودی بوده که در این اثبات راه به جایی نمی‌برد زیرا پدر او‌ خدا بود و به مادرش هم نمی‌رسد بلکه به یوسف می‌رسد که در نتیجه حرفی غلط است.

۲- در اناجیل متی و مرقس عیسی مسیح می‌گوید:

برای یهودیان آمده ام، فقط آنها انسان هستند و بقیه سگ (حیوانی کثیف) که باید ته مانده یهودیان را بخورند.

وقتی مسیحیان دو مورد فوق را تلفیق می‌کنند به حیواناتی کثیف، دنباله رو، کور و جانیانی در خدمت یهودیان تبدیل می‌شوند.

نکته:

یهودیان اصیل عرب هستند. عرب نژاد نیست بلکه به معنی بیابانگرد یا بدوی است؛ و این مسیحیان نادانسته و یا احمقانه از بدویان و داستان‌هایی که از مردم منطقه گرفته‌ و نوشته‌اند پیروی می‌کنند‌. در حالیکه در صحبت هایشان از عرب‌ها ابراز انزجار می‌کنند.

اکثریت قاطع یهودیان کنونی اصیل (عرب/بدوی) نیستند بلکه از مردمان گوناگون و یهودی دینی هستند.

توضیحات بیشتر را در مطالب زیادی منتشر کرده‌ام ولی همین مختصر هم برای نفی انجیل که بزرگترین توهین به انسان و انسانیت است و باید آن را به دور انداخت کافی است.

با استفاده از زور بازو و اسلحه فقط انسان‌های بسیاری به نابودی جانی و مالی کشیده می‌شوند‌.

با استفاده از استدلالات منطقی من که با استناد به همین کتب و مراجع معتبر دیگر است، بدون هیچ درگیری نظامی مسیحیت، یهودیت و اسرایل نابود خواهند شد. و جهان تغییر اساسی کرده در مسیر صحیح یعنی استفاده از عقل، منطق و روشهای انسانی قرار خواهد گرفت.

۶ فوریه ۲۰۲۴

۱۷ بهمن ۱۴۰۲

دارالسلام – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran