نام‌های کاذب برای فریب!

کسانیکه قصد فریب دارند از شگردهای خاص فریب دهنده استفاده می‌کنند‌.

یک نفوذی بیشتر از سایرین به آن جریان ابراز ارادت می‌کند و …

سالهاست اسرایل جهت فریب ساده دلان، برای سازمانهایی که ایجاد می‌کند از نام‌هایی مانند درفش کاویانی، کورش کبیر، سربازان … و امثالهم استفاده می‌کند تا مردمان را فریب داده چنین بنمایاند که این جریانات ناب ایران دوست هستند.

انتخاب این اسامی به نوعی نام رمز هم هست تا به سادگی همدیگر را تشخیص بدهند.

نام هر سازمانی نشانی از ماهیت اوست مثلا سازمان‌های مذهبی، کمونیستی، لامذهب و …

اما نام برای فریب از طرف سازمانهای جاسوسی دیگر گونه است که مخصوصا اینچنین اسامی کاوه آهنگر، جانبازان کورش، سربازان … ابدا هیچگونه ماهیت سیاسی خاصی را مشخص نمی‌کند، فقط افراد ساده و بی تجربه را فریب می‌دهد.

پس هرکجا با چنین اسامی روبرو شدید با احتیاط برخورد بکنید.

۱۳ دسامبر ۲۰۲۲

۲۲ آذر ۱۴۰۱

اورفا – ترکیه

USAIran