نخست وزیر جنگ طلب سوید باید محاکمه بشود!

نخست وزیر سوسیال دمکرات سوید، دولت و نمایندگان مجلس، جنگ طلبانی که در خدمت کارخانه‌های اسلحه سازی هستند و‌ سوید را به پیوستن به ناتو و‌ شرکت در جنگ‌ها می‌کشانند، باید محاکمه بشوند!

گناه مرگ هر سویدی به‌واسطه پیوستن به اتحادیه جنگی و در نتیجه جنگ‌ها، بر عهده آنان است و باید در دادگاه به عنوان مجرمان و عاملان قتل محاکمه بشوند.

همچنین مسیولیت کشتن هر انسانی در هر کجای جهان توسط نیروهای سویدی، متوجه این جانیان است.

۲۷ مای ۲۰۲۲

۶خرداد ۱۴۰۱

اپسالا – سوید

حسن بایگان

USAIran