نظر طرفداران صدام حسین درباره ایران!

صدام حسین بسیار شکاک و سخت گیر بود و کمتر کسی می‌توانست به او نزدیک بشود. در میان فیلم‌برداران و ارباب رسانه تنها یک شخص مورد اعتماد صدام بود و می‌توانست به او نزدیک بشود.‌ برادر این شخص دوست من است. دیروز از او پرسیدم: مردم عراق در خصوص حمایت ایران از جریان مقاومت و‌ حمله عراقی‌ها به اسرایل و اینکه احتمال پاسخ اسرایل بر زندگی مردم عراق تاثیر می‌گذارد و … چیست؟

خیلی صریح و قاطع گفت: مردم حمایت می‌کنند.

۱۶ ژون ۲۰۲۴

۲۷ خرداد ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran