هلوکوست!

چند ساعت پیش رادیو سوید گفت: از امروز هرکسی در اروپا هلوکوست (وجود اماکن کشتار یهودیان) را نفی کند، مجرم شناخته می‌شود و…

هلوکوست کم یا زیاد بوده ولی:

چرا جلوی تحقیقات درباره هلوکوست حتی در دانشگاه‌ها گرفته می‌شود در حالیکه میلیون‌ها واقعه تاریخی و … همچنان در دانشگاه‌ها و بسیاری مراکز مختلف مورد تحقیق قرار می‌گیرند؟ این عمل یعنی اینکه در این ماجرا چیزهایی هست که می‌خواهند مخفی بماند و بیشترین شک آنست که در این جنایت دست یهودیان صهیونیست (به رهبری خانواده روت چایلد که پایه اسرایل را گذاشت) در کار بوده تا با ایجاد وحشت، یهودیان اروپا را که مایل به ترک اروپا و رفتن به فلسطین برای ایجاد اسرایل نبودند مجبور به ترک خانه و کاشانه خود بکند و بدتر اینکه، این یهودیان آواره خانه و کاشانه دیگران را مصادره کرده و مردمان آن سرزمین را آواره بکنند.

بی جهت نیست که اکنون شاهد مخالفت گروه وسیعی از یهودیان بر علیه یهودیان صهیونیست در غرب هستیم.

تضاد میان یهودیان بسیار بالا گرفته است و مسلما نوشته‌های صریح من به یهودیانی که قربانی هلوکاست بودند این آگاهی و شجاعت را داده که صدایشان را برعلیه جانیان اصلی (و نه آلمانی‌ها) بلند بکنند.

اما:

دولت‌های غربی نشان داده‌اند که فقط کارمندان حقیر سرمایه‌داران بزرگ هستند. همه چیز نشان می‌دهد که کشورهای غربی مستعمراتی بیش نیستند و البته: در هیچ مستعمره‌ای آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و انسانیت وجود ندارد.

ثروت را نباید با آزادی اشتباه گرفت مخصوصا که این ثروت از غارت دیگران و به قیمت خون صدها میلیون انسان به دست آمده است و هنوز کشتارها و ضربه زدن به انسان‌ها و انسانیت توسط غرب ادامه دارد.

نکته:

آنچه که مستعمره بودن غرب را کاملا تثبیت می‌کند همین موضوع کشتار یهودیان است زیرا:

اولا- سایر کشتارها در آن دو‌ جنگ و در سایر جنگ‌ها را نادیده می‌گیرند که زشت‌ترین نوع نژادپرستی است چرا که در کمال بی‌شرمی سایر انسان‌ها و کشتار آنها را نادیده گرفته و هیچ اقدامی برایشان نمی‌شود.

دوم- اینکه پول خوبی بابت غرامت از مردمان نادان آلمان به دست می‌آورند.

سوم- آنچنان همه را در جایگاه محکوم‌ قرار می‌دهند که کسی به فکر بررسی نقش یهودیان صهیونیست در این جنایت (هلوکاست) و محاکمه آنها نیفتد.

نتیجه:

چنانچه روزی پنجه خونین یهودیان صهیونیست از سر مردمان جهان کوتاه گردید و فرصت بررسی واقعی هلوکوست (و سایر جنایات آنها در تمامی وقایع جهان) رسید، آنگاه آنها باید تمام آن پول‌ها را همراه سایر خسارات بازپس بدهند.

دنیا چنین نبود و چنین هم نخواهد ماند. بالاخره روزی مردمان با پیروی از فلسفه من دیدی باز به جهان و انسانیت پیدا خواهند کرد و همه چیز دیگرگون خواهد شد.

۱ ژولای ۲۰۲۴

۱۱ تیر ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran