چرا قدرت جاسوسی اسراییل زیاد است!

مردم تعجب می‌کنند که چگونه است قدرت جاسوسی اسراییل اینقدر بالاست:

اسرایل یک کشور واقعی نیست بلکه برای همین کارهای جاسوسی، مافیایی و کشتار و جنگ ایجاد شد.

سرمایه داران یهودی صهیونیست برای کارهای جاسوسی و برنامه ریزی های جنایتهایشان در جهان نیازمند جایی از خود بودند. آن کارها را نمی‌توانستند در هیچ کشوری بکنند زیرا در صورتیکه اتفاقی می‌افتاد همه پرونده‌های آنها رو می‌شد. پس اسرایل را به عنوان پایگاه جاسوسی و برنامه ریزی برای دخالت در امور سایر کشورها ایجاد کردند. در نتیجه از جمعیت این کشور در صد بالایی کارشان جاسوسی و در خدمت فعالیت‌های نظامی و مافیایی در جهان است.

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳

۲۳ شهریور ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran