حکومت سگ های کثیف بر غرب!

غرب رسما نوشته انجیل را پذیرفته که سگان کثیفی هستند که باید ته مانده یهودیان را بخورند.

اشاره: این نکته در اناجیل متی و مرقس آمده و من شکایت پاپ کلیسیای کاتولیک و اسقف اعظم سوید را به خاطر حمایت از این ریشه نژادپرستی در جهان به پلیس کرده‌ام. تمام اسناد در سایتم موجود می‌باشد.

اینها که از ابتدا پذیرفته‌اند: انسان نیستند بلکه یک حیوان کثیف می‌باشند. پس هیچ درکی از انسانیت، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و … ندارند. و هر آنچه می‌گویند و می‌کنند خدمات سگان کثیف به ارباب می‌باشد.

این بدترین نوع استعمار یعنی بدترین نوع استعمار فکری ی دینی و شستشوی کامل مغزی است.

نکته: برمبنای یهودیت و مسیحیت 🐕 سگ کثیف است.

اسلام راجع به آن نظری نداده و در زرتشتی سگ مقدس است.

بر این اساس باید تمام نظرات غرب و شعارهایی که از آنجا بیرون می‌آید را بدور انداخت. زیرا ریشه آن کثیف و ضد بشری است.

دنباله روی از سگ های 🐶 کثیف (غرب) یعنی خریت تمام و کمال که در نتیجه غرب بر پشت اینها بار می‌نهد.

وظیفه تمامی انسان‌ها یعنی کسانیکه خود را انسان می‌دانند و نه سگ/حیوانی کثیف و خواستار مبارزه با قوانین ضد بشری و در جهت آزادی، دمکراسی، حقوق بشر هستند، افشا و برخورد با این نوشته زشت است که در کتابی (انجیل/عهد جدید) توسط یهودیان گنجانده شده و به آن تقدس داده‌ و توسط آن تمام غرب را زیر کلید خود گرفته‌اند.

۲۴ فوریه ۲۰۲۳

۵ اسفند ۱۴۰۱

اپسالا

USAIran