آنچه در خوزستان میگذرد! آنچه در ایران میگذرد!

آب را از سرچشمه به مرکز کشور برده به کارخانه ها و افراد خاص دادند! آنها کیستند؟

نکته این جاست که همین ماه اخیر آب دریا را نیز تصفیه کرده و صدها کیلومتر آنطرف به ارتفاع چندهزار متر بردند و به همانها دادند. هزینه لوله کشی، پمپ خانه ها و… این انتقال بسیار زیاد است. در حالیکه هزینه آبرسانی به همه شهرهای جنوب که در کنار رودخانه های پر آب و دریا هستند بسیار کمتر از این پروژه انتقال آب است. مسخره آنکه تا همین چندی پیش بعضی با ادعای کارشناس و… پیشنهاد انتقال آب دریا به کویر ایران و ساختن دریاچه گسترده می‌دادند و یا پیشنهاد ایجاد یک کانال برای اتصال دریای خزر به خلیج پارس یا دریای عمان برای عبور کشتی. این حرف ها یا از دهان کسی بیرون می‌آید که نه دانش فنی دارد و نه دانش اقتصادی و یا از دهان کسیکه می‌خواهد با گزافه گویی مردم را گمراه بکند و دیدیم که چگونه رسانه‌های کشور این مزخرفات را بطور گسترده پخش می‌کردند. البته بنظر می‌رسد هدف انحراف افکار از بحران آب و سو استفاده از آب برای منافع شخصی, با نشان دادن توانی سوپر سوپر ( که از توان تمام کشورهای دنیا -همه با هم- نیز خارج است)، بود. و اکنون می بینم که از کمترین کار عاجز هستند.

آنها هم آب رودخانه ها را بردند و حاصلخیزترین منطقه کشور را خشک کردند و هم آب دریا را تصفیه کردند و به خودشان دادند. کارخانجات و… که همه خدمات به آنها ارایه شده متعلق به افرادی از آن منطقه است که در پست‌های ریاست جمهوری و… و با ادعای اصلاح طلب و… بودند. بنظر می‌رسد اکنون که رییسی از جناح دیگری در یک وحدت با مجلس و قوه قضاییه به ریاست جمهوری رسیده داستان‌ها دارند تغییر می‌کنند.

هیچ جنبش خود جوش مردمی از یک خیابان به خیابان دیگر نمی رسد. آن حرکتی که ادامه می یابد سازماندهی دارد. اینکه سازمان دهندگان حرکات اعتراضی گسترده خود را مخفی می‌کنند و به آن نام حرکات خود جوش، مردمی و… می‌دهند داستانی قدیمی است.

بنظر می‌رسد اینبار ان خوزستانی‌های نشسته در قدرت و مخالف جناح رفسنجانی، خاتمی … حرکت کرده اند. نشانه های این نکته زیاد است از جمله حمله آشکار به رفسنجانی و خاتمی به‌عنوان پایه گذاران آنچه گفته شد. اینها نیز در منطقه خودشان (خوزستان) افراد و حامیان دارند و برایشان سرمایه گذاری در این منطقه مناسب تر است و از طرفی کارخانجات مهمی در این منطقه هست که همه نیاز به آب دارند. تمام این وقایع بد در کشور ناشی از فساد حاکمیت و غارت کشور فقط در جهت منافع شخصی و گروهی است.

سالهاست به این نکته اشاره می‌شود که جنگ‌های آینده جنگ آب است. اتیوپی با تحریک آمریکا و اسراییل در حال سد بستن روی سرچشمه رودهای پر آبی است که نیل را پر آب می‌کنند و با اینکار و خشک شدن نیل، مصر با مشکلات زیادی روبرو می‌شود و اکو سیستم منطقه بهم می‌ریزد. والبته زمینه جنگ‌های آینده میان آنها خواهد بود.

ترکیه بر سرچشمه آب‌هایی که دجله و فرات را پر آب می‌کند سد می‌زند و از هم اکنون تاثیر آن بر هورهای عراق دیده می‌شود و طوفان‌های شن از عراق به ایران می‌آیند‌. پیشتر طوفان‌های شن از عربستان می‌آمد حالا عراق هم اضافه شده است.

اینکه در آینده افغانستان نیز بی مهری نشان بدهد و یا از روی ناچاری آب را بر ایران ببندد بعید نیست.

راه چاره برای ایران سخت نیست. افغانستان راه به دریاهای آزاد ندارد ولی ایران چندین صد کیلومتر با دریا ارتباط دارد. مخصوصا در این شرایط تحریم یکی از مهمترین کارها ساختن زیربناهاست. تصفیه آب دریا تکنیک پیچیده ای نیست و نیازی به قطعات خاصی که در ایران قابل ساخت نباشد ندارد. اینکار باید در اولویت قرار بگیرد. در کنار آن تصفیه فاضلاب‌ها و استخراج آب قابل استفاده و کود و بسیاری کارهای دیگر ساده ولی اساسی باید در دستور کار دولت باشد. با اینکارها هم زیرساخت‌ها درست می‌شوند و هم تولید کار. با تولید کار سود صاحبان شرکت‌ها نیز بالا می‌رود. در نتیجه یک معامله برد برد برای همه خواهد بود.

چین ده‌ها سال زیر سخت‌ترین تحریم‌ها بود ولی با همت و کار جدی و ساختن زیر ساخت‌ها و جلوگیری از فساد به جایی رسید که اکنون می‌بینیم. اما حاکمان جمهوری اسلامی، هنوز در فکر روسری هستند. این حاکمان داستان‌اشان حکایت کبک است. آیا نمی‌بینید که سن ازدواج به کجا رسیده؟ آیا نمی‌بینید که این دختران ازدواج نکرده دیگر دختر نیستند.!؟ آیا نمی‌بینید که اگر در کشورهای غربی دختران یک دوست پسر دارند و این یک رابطه جدی است در ایران دختران چندین دوست پسر دارند یعنی رابطه جدی نیست!؟ آیا نمی‌بینید که در ایران دختران یک مرد مسن دارند (همخوابگی با آنها) برای تامین مالی و در کنار آن چند جوان برای عشق کردن و … و حاکمان هنوز بدنبال شرابخواران و… هستند درحالیکه مواد مخدر بیداد می‌کند.

و رهبران مذهبی حاکم بر کشور ۸۰ میلیونی هنوز به‌دنبال احکام احمقانه مذهبی هستند!؟نتیجه این دیدگاه‌های احمقانه و عقب افتاده، فشارهای سخت و آزار دهنده ای است که برای درمان آن انسان‌های عاقل و سال‌های زیادی زمان نیاز دارد.

۲۴ ژولای ۲۰۲۱

۲ امرداد ۱۴۰۰

USAIran