ادیان و هستی!

بنظر نمی‌رسد هیچ چیزی روی کره زمین به چگونگی هستی اندیشیده باشد به غیر از انسان.

انسان متفکرترین موجود روی زمین به هستی و بسیاری مسایل دیگر اندیشید. شروع آن بسیار ساده بود و به مرور با توسعه جوامع نظرات انسان‌ها در خصوص هستی و سایر مسایل نیز تغییر می‌یافت. در خصوص هستی انسان به نقطه‌ای رسید که نظرات کنونی ادیان مختلف در جهان را شاهد هستیم. این نظرات در ادامه خود با چالش‌ها و نظرات و انتقادات زیادی روبرو شدند ولی به واسطه آن ثروت مادی که طی قرون در ادیان جمع شده آنها می‌توانند مردمان زیادی را فریب بدهند.

ادیان در گذشته راه ناگزیر تکامل فکری انسان بود ولی اکنون به سد راه بشریت تبدیل شده و بسیار خطرناک هستند.

پولی که به آسانی در جیب یک عده به نام روحانی یا رهبر مذهبی – فکری می‌رود چیزی نیست که به سادگی از آن بگذرند. ثروت مادی هرکدام از ادیان در کشورهای مختلف شاید بیشترین ثروت آن کشورها باشد و این مبلغ بسیار کلان وسوسه انگیز است. اگر همین حالا در هر نقطه‌ای از جهان رهبران مذهبی هر دینی اعلام بکنند که آن دین اشتباه است و آنرا کنار می‌گذارند فورا یک عده شارلاتان که دنبال پول مفت و راحت و پیروانی ساده لوح هستند جای آنها را می‌گیرند تا از نعمت آن قدرت و ثروت عظیم در کشور بهره ببرند.

در عصر حاضر و با دانشی که بشر به دست آورده به سادگی می‌توان فهمید که دانش بشر برای فهم هستی در حد صفر است و مخصوصا آن صحبت‌های ادیان بی اساس و کاملا غیر معقول است.

اگر کمی بی طرفانه کتب ادیان را مطالعه کنیم به دنیایی ضعف، دروغ و حرف‌های غیر انسانی پی می‌بریم. پس تنها دلیل ادامه آنها، سواستفاده یک عده حیله‌گر از این صحبت‌ها برای فریب مردمان در جهت منافع مالی و داشتن قدرت است.

اعتراف به نادانی عقل است.

تلاش برای اثبات آنچه نمی‌دانیم بی عقلی است.

فلسفه من واقعی و کامل و در جهت انسانیت است چیزی که در تیوری و عمل در هیچ دین و تفکر دیگری دیده نمی‌شود.

۲۶ دسامبر ۲۰۲۲

۵ دی ۱۴۰۱

تهران

USAIran