ارزش جان انسان‌ها چگونه محاسبه می‌شود!؟

رسانه‌ها خبر از کشته شدن روزانه نزدیک به هزار نفر در جنگ اکراین می‌دهند.

اینها همین مردمان دوست داشتنی هستند که هر روز با آنها روبرو می‌شویم.

اینها که در همه جای جهان همدیگر را می‌کشند؛ مردمانی هستند که در زندگی عادی با هم دوست و همدرد و‌ یار یکدیگرند.

اینها‌‌در اکراین مردمانی هستند که چندین قرن با هم زندگی کردند و …

آنانی که در پشت این جنگ‌ها هستند باید تحت هر شرایطی به دادگاه کشیده و محاکمه بشوند.

همین جنایتکارانی که در پشت این کشتارهای روزانه هستند، در جای دیگر برای کشته شدن یک انسان و حتی کمتر از آن، اشک‌ تمساح می‌ریزند تا مردمان را گمراه بکنند.

خطر مردمان کم‌بین که در خدمت این جنایتکاران قرار می‌گیرند، بسیار بزرگ‌ است.

مقایسه‌ای با دنیای حیوانات!

پیشتر وقتی به دنیای حیوانات در آفریقا نگاه می‌کردم متعجب می‌شدم که چگونه است که یک گله گاو یا گورخر که چندین صد نفرند وقتی یکی از آنها مورد حمله حیوانات گوشت خوار قرار می‌گیرد بقیه به کمک نمی‌روند بلکه بی تفاوت به چرا می‌پردازند.

اکنون می‌گویم:

ما انسان‌ها از آن حیوانات بی تفاوت تر و بدتر هستیم، زیرا در حالیکه روزانه صدها نفر در اکراین، یمن، سوریه و … کشته می‌شوند، آنهاییکه در جای امن هستند بی تفاوت از روی اینها می گذرند و دنبال چیزهای ساده زندگی و… هستند انگار اتفاقی نیفتاده (بدتر از آن حیواناتی که به نشخوار کردن ادامه می‌دهند)، و‌ از آن بدتر گاه در چاه توطیه همان جنایتکاران اصلی افتاده، دنبال حرف‌ها و نقشه‌های آنها راه می‌افتند. حتی بدتر از همه بعضی نامردمان، این جنایتکاران را در کشتار انسان‌ها حمایت می‌کنند. یعنی انسان‌هایی را به کام مرگ می‌فرستند. پس خود آنها نیز در این جنایات شریک هستند.

عقل و انسانیت یعنی نگاه گسترده به وقایع جهان و در چاه حیله‌گرها نیفتادن.

۱۴ مارس ۲۰۲۳

۱۳ اسفند ۱۴۰۱

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran