درماندگان عقلی!

من کاملا مخالف تمام ادیان (بلااستثنا) هستم و‌ تمام آنها را نقد و نفی می‌کنم.
همچنین مخالف تمام حکومت‌ها (بلااستثنا) هستم.
فلسفه‌ای جدید و سیستم مدیریتی کاملا نوینی را ارایه داده‌ام که پیروانی دارد و مطمینا در آینده فراگیرترین فلسفه/فکر در تمام جهان و طول آینده بشر خواهد بود.
اما میان تمام مردمان، ادیان، حکومت‌ها، سیاسیون و متفکران تنها یهودیان صهیونیست و عوامل آنها هستند که حتی یک کلمه نقد و نفی بر نظرات من نداشته‌اند و فقط تهدید به مرگ کردند، حمله فیزیکی کردند، دستم را شکستند و وصله‌های احمقانه سیاسی (پیروی/وابستگی به آنهایی که ابدا لیاقت پیروی از من را هم ندارند) می‌زنند. این حرکت‌های مذبوحانه یعنی تایید آنها بر نقدهای دینی، سیاسی و عقلی من بر یهودیت و صهیونیسم، و اینکه آنها ابدا قادر نیستند نقدی بنویسند و نهایتا: هرآنچه نوشته‌ام درست بوده است.

من از هر سخن تحلیلی و نقد بر نوشته هایم استقبال کرده و سپاسگزار می شوم زیرا:
۱- اگر اشتباهی داشته‌ام با آن صحبت‌ها/نقدها، اصلاح خواهم کرد.
۲- چنانچه آنها اشتباه می‌کنند از زاویه‌ای دیگر درستی نظراتم ثابت می‌شود.
اما هر صحبتی خارج از بحث و نقد عقلانی – فلسفی و ادب را پاک کرده، گوینده را از لیست دوستان حذف می‌کنم.
صفحه من و در کنار من جای چنین حرف‌ها و مردمانی نیست.

۱ ژانویه ۲۰۲۳
۱۱ دی ۱۴۰۱
تهران

USAIran