پهلوان پنبه ها یا هالک ها.

بسیاری مردمان در انواع مختلف ادای پهلوان‌ها را در می‌آورند ولی در واقع پهلوان پنبه یا پهلوان دروغین یا هالک هستند.

هالک شخصیتی دروغین است که در شرایطی یکباره حجم بدنش چند برابر می‌شود، لباس بالا تنه‌اش پاره می‌شود ولی لباس پایین تنه‌اش همراه او بزرگ می‌شود و البته از قسمت پایین پاره شده و شورتک می‌شود!!!

باید عورت پهلوان را پوشاند وگرنه معلوم می‌شود تخم (دل و جرات) ندارد.

پس از اجرای ماموریت دوباره کوچک و همان آدم دست و پا بسته، بی عرضه و بی لیاقت می‌شود و شورتک به آن بزرگی هم کوچک می‌شود و از پایش نمی‌افتد.

در سیاست از این پهلوان پنبه‌ها و هالک‌ها بسیار زیاد هستند. کسانیکه توسط افرادی در پشت پرده بزرگ می‌شوند و زمانیکه مدت ماموریت‌اشان تمام شد به همان وضعیت اول (هیچ بودن) برگردانده می‌شوند.

۸ اگست ۲۰۲۲

۱۷ امرداد ۱۴۰۱

USAIran