آینده سوید و‌ فنلاند در ناتو!

سالها پیش نوشتم:

دلیل اینکه آمریکا در مقام ثروتمندترین کشور جهان ده‌ها میلیون نفر زیر خط فقر و حتی در بدترین وضعیت اقتصادی ممکن (در سطح جهان) دارد، این نیست که نمی‌تواند سیستمی مانند اروپا و مخصوصا اسکاندیناوی ایجاد بکند، بلکه آمریکا برای جنگ‌هایش در سراسر دنیا نیازمند نیرو است و مردمانی که کار و زندگی مرفه دارند به جنگ نمی‌روند. حتی در سال‌های اخیر ارتشیان حرفه‌ای و رسمی هم حاضر نبودند جانشان را در جنگ به خطر بیندازند، در نتیجه شرکت‌های خصوصی را درست کردند تا از میان همان مردمان فقیر و محتاج، لشکر مزدوران را بسازند.

با ورود سوید و فنلاند به ناتو، اینها (کشورهای اسکاندیناوی) نیز در آینده چنین مردمانی در زیر خط فقر و آماده برای هر جنگ و جنایتی (جهت تامین امکانات اولیه زندگی خود)، بوجود می‌آورند.

۱۴ اگست ۲۰۲۲

۲۳ امرداد ۱۴۰۱

USAIran