ریشه لومپن‌‌ها از کجاست! نقش لومپن‌ها چیست!

ریشه لومپنیسم در جهان!

لومپنیسم از غرب همراه صنعتی شدن و بزرگ شدن شهرها شروع شد.

استفاده از لومپن‌ها از غرب وارد ایران شد و هنوز این نقش در غرب بسیار قوی و بدون شک قوی‌تر از ایران است.

امروزه بسیاری از لومپن‌های غربی در لباس‌های شیک با ماشین‌های مدل بالا و یا تیم‌های موتورسیکلت سوار و… و با سلاح‌های گرم پیشرفته، هستند. اینها کاملا زیر سلطه سرمایه‌داران بزرگ و سازمان‌های امنیتی می‌باشند. مافیای ایتالیا در برابر اینها چیزی به حساب نمی‌آید ولی برای اینکه نقش این لومپن‌های سازماندهی شده مخفی بماند، آنقدر فیلم می‌سازند و تبلیغات منفی در باره مافیای ایتالیا می‌کنند که کسی متوجه این جریان اصلی (لومبنیسم) نمی‌شود. مافیا با لومپنیسم متفاوت است. در غرب بعضی گروه‌های مافیایی رهبری لومپن‌ها و لومپنیسم را در اختیار دارند.

برای درک لومپنیسم در آمریکا اگر مخصوصا به فیلم‌های وسترن نگاه کنیم لومپن‌ها را در چهره هفت‌تیر کش‌ها می‌بینیم. یعنی در چنان جوامعی لومپن می‌توانست بوجود بیاید و در نتیجه در ادامه آن لومپن‌ها به‌صورت منفرد و یا جمع کوچک مستقل ادامه یافتند.

اما لومپن‌های سازماندهی شده در اختیار کامل سرمایه‌داران بزرگ و سازمان‌های امنیتی عمل می‌کنند در نتیجه سربه نیست کردن دشمنان‌اشان توسط این گروه‌های سازماندهی شده صورت می‌گیرد که دولت‌ها و حاکمان واقعی را از هر اتهامی مبرا می‌کند. اینکه چرا در آمریکا که ثروتمندترین کشور دنیاست درصد بسیار بالایی از مردمان آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند سوالی جدی برای مردمان است. پاسخ اینست:

آمریکا برای لشکرکشی به سراسر نقاط جهان نیاز به نیروی انسانی دارد. مردمانی که کار ثابت و زندگی عادی دارند حاضر به رفتن به جبهه جنگ در کشوری دور و بدون هیچ انگیزه ای را ندارند. حتی نظامیان رسمی نیز از جنگیدن بی جهت و احتمال کشته شدن پرهیز می‌کنند. پس باید تعداد زیادی از مردمان را زیر خط فقر و به صورت لومپن (لومپن‌ها شرور هستند) نگاه داشت تا برای مبلغی پول حاضر به هرکاری باشند.

از طرفی بی دلیل نیست که مواد مخدر و مشروبات الکلی در میان نظامیان و در جبهه‌ها رواج دارد زیرا آنها را به انواع مختلف وابسته (مالی و…) می‌کند. اخیرا نیز از مواد توهم زا،‌ روان‌گردان و تحریک کننده‌هایی که انسان را از مرحله عقل خارج کرده و شرارت را در حد آدم کشی کور در انسان ایجاد می‌کند، استفاده می‌شود.

لومپن ها نیز در حالتی هستند که به زندگی عادی و رفتار مناسب و داشتن کار و خانواده چندان فکر نمی‌کنند بلکه در مغز آنها دایما شرارت و‌دعوا و … دور می‌زند.

بعضی مردمان را آنچنان در افکار مذهبی (مارکسیسم و کمونیسم هم از همان زمینه دینی ریشه و ایده گرفته است) غوطه ور می‌کنند که به خاطر آن حاضر به هر جنایتی هستند. اما هرچند اینها ممکن است دست به جنایاتی بدتر از لومپن ها بزنند ولی لومپن نیستند زیرا در میان اینها از هر قشر، طبقه، صاحب شغل، بیمار، تحصیل کرده، بی سواد و… وجود دارد. این دسته افراد هر لحظه ممکن است از آن افکار باز گردند و گذشته خود را نقد بکنند.

لومپنیسم در ایران از زمان پهلوی شروع شد!

لومپن‌ها (لات‌های مردم آزار) در مورد خاص ایران از پایان دوران شاهنشاهی واقعی (قاجار) و روی کار آمدن سلطنت نوع جدید و ناگزیر (پهلوی)، به وجود آمدند. در دوران شاهنشاهی واقعی، هر زمان قوم یا قبیله‌ای، شاهنشاهی را در اختیار داشت و در سراسر شاهنشاهی هر شاهی از قوم و قبیله‌ای بود که در نتیجه لومپن به معنی کنونی نمی‌توانست در محدوده حاکمیت آن شاهان وجود داشته باشد. زیرا جامعه و سیستم زیر چتر قوم و قبیله، اجازه گردن‌کشی فردی لات بازی و یا لومپن بازی را نمی‌داد. اندک سرکشی‌ها استثنا بودند.

هنوز هم در جهان در جوامع قبیله‌ای لومپن بازی وجود ندارد. در مقابل برخلاف لومپن‌ها/لات‌ها، مردمانی بودند با نام‌های عیار، پهلوان و … که از ستم بر ضعیف‌ها جلوگیری می‌کردند البته این داستان‌ها در شهرهای بزرگ رخ می‌داد.

از زمان پهلوی که هیچ پشتوانه واقعی تاریخی، انسانی (تعدادی زیادی مردمان شاید چندهزار نفر قوم و قبیله) نداشت و مخصوصا محمد رضا پهلوی که کار شاهنشاهی را با از بین بردن شاهان به پایان رساند؛ لومپن‌ها در جامعه بوجود آمدند و وارد عمل شدند. نمونه مشخص استفاده از شعبان جعفری و فواحش و … بود. و اکنون نیز هست.

۲۷ ژولای ۲۰۲۲

۵ امرداد ۱۴۰۱

اپسالا – سوید

USAIran